Nieuws

Doe mee aan onderzoek naar vernieuwd onderwijstoezicht

De Radboud Universiteit Nijmegen (RU) onderzoekt de effecten van het vernieuwde onderwijstoezicht. Bestuurders, schoolleiders en leerkrachten hebben onlangs een uitnodiging ontvangen om hieraan deel te nemen. De wetenschappelijke studie vormt de basis voor de evaluatie van het vernieuwde toezicht. De uitkomsten kunnen gebruikt worden voor eventuele aanpassingen in het toezicht. Zowel het primair, voortgezet als het middelbaar beroepsonderwijs wordt onderzocht.

De PO-Raad steunt het onderzoek omdat het kan bijdragen aan een vernieuwd toezicht dat aansluit bij de onderwijspraktijk. Door deel te nemen, kunnen bestuurders, schoolleiders en docenten hun mening geven over de werking en effectiviteit van het bestuursgerichte toezicht. De RU organiseert hiervoor twee ronden met een vragenlijstonderzoek. De eerste ronde vindt dit jaar plaats, de volgende ronde volgend jaar. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer een kwartier. Invullen kan via de link die u persoonlijk per brief heeft ontvangen. Link kwijt? U kunt een nieuwe aanvragen bij Marlies Honingh van de RU.

Achtergrond

In 2016 gaf het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek de opdracht aan de Radboud Universiteit Nijmegen een kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie uit te voeren van het Bestuursgericht Toezicht van de inspectie. Voor dit onderzoek voert de RU een documentenanalyse, een kwalitatief onderzoek en kwantitatief onderzoek uit.