Nieuws

Mobieltjesafspraak nog niet van toepassing op het primair onderwijs

De vandaag aangekondigde afspraken over beperkt gebruik van mobiele telefoons in de klas zijn vooralsnog alleen van toepassing op het voortgezet onderwijs. In het primair onderwijs zijn de zorgen over uitwassen met mobieltjes veel minder aan de orde. De PO-Raad overlegt nog met leden over de vraag of deze afspraken ook van toepassing moeten zijn op onze sector.

Een ‘mobieltjesverbod’ in het onderwijs werd in november vorig jaar op de agenda gezet door het CDA. Minister Dijkgraaf kiest nu vlak voor de zomervakantie voor een variant: met verschillende onderwijsorganisaties – waaronder de VO-raad en de vakbonden – is afgesproken dat er vooralsnog geen verbod komt, maar dat mobiele telefoons alleen tijdens de les mogen worden ingezet met een educatief doel.

In oktober en juni volgend jaar wordt onderzocht in hoeverre het ‘nee-tenzij beleid’ dat het departement voor ogen heeft wordt nageleefd. Blijken afspraken niet te werken, dan wordt mogelijk alsnog een juridisch kader wordt vastgesteld.

,,De afspraak klinkt niet gek,’’ beaamt Weima. ,,Maar in het PO moeten we het er eerst nog over hebben. Het probleem is in onze sector gewoon veel kleiner, en als we meegaan moeten we wel weer extra regels met elkaar gaan afspreken. En er moet al best veel. Het is daarbij een formalisatie van wat in de meeste scholen allang gebeurt.’’

Mobieltjes

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten