Nieuws

Flinke impuls Bibliotheek op school

Er komt 74 miljoen euro beschikbaar om meer scholen en kinderopvanglocaties te laten profiteren van BoekStart en de Bibliotheek op school, dat hebben minister Paul en staatsecretaris Uslu bekendgemaakt. Hiermee wordt een impuls gegeven aan het leesplezier en de leesvaardigheid van leerlingen. 

De komende drie jaar kunnen 1800 kinderopvanglocaties en scholen uit het primair onderwijs en voortgezet onderwijs voor het eerst gebruikmaken van Boekstart en de Bibliotheek op School. Ook kunnen zo’n 6000 kinderopvanglocaties en scholen hun bestaande samenwerking met de lokale bibliotheek uitbouwen. 

Over Bibliotheek op school en Boekstart

Bibliotheek op school helpt scholen bij het stimuleren van lezen en leerlingen verstandiger om laten gaan met internet, sociale media en games. Dit doen ze met inspirerende boeken, een digitale lees- en leeromgeving en lees/mediaconsulenten. Zij helpen leerlingen bij het uitzoeken van een boek dat bij hen past en adviseren schoolteams over hoe zij lezen kunnen stimuleren. Ook ondersteunen ze bij het organiseren van leesactiviteiten of het opstellen van een leesplan. Scholen die dit het hardste nodig hebben omdat ze relatief veel leerlingen hebben met een risico op leerachterstanden, krijgen extra ondersteuning.

Boekstart is een programma dat kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders van boeken laat genieten. Boekstart stimuleert het voorlezen zowel bij ouders als bij kinderopvanglocaties en peuterspeelzalen.

Stichting Lezen

Stichting Lezen zorgt de komende jaren voor de verdeling van de middelen onder de deelnemende bibliotheken. De subsidie is bekostigd vanuit het Masterplan basisvaardigheden.  

Aanmelden?

Wil je als school graag starten met Bibliotheek op school? Neem dan contact op met je lokale bibliotheek.

 

Meisje in in een boek aan het lezen

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten