Nieuws

Handle with care: een klein gebaar maakt het verschil

Basisscholen in Heerlen krijgen vóór aanvang van de schooldag een seintje van de politie als er de voorgaande dag huiselijk geweld heeft plaatsgevonden bij een leerling thuis. Dit jaar kwam dat helaas al 93 keer voor, vertelt Jeroen Pieters, adviseur onderwijs bij schoolbestuur INNOVO. En dat is waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg.

De melding omvat niets meer dan de naam en geboortedatum van het betreffende kind en de boodschap ‘handle with care’. ,,Dat is voor leerkrachten voldoende om te weten: dit kind verdient vandaag wat steun en extra aandacht,” legt Pieters uit. ,,Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat leerkrachten de leerling vragen stellen over het incident: we zijn geen psychologen. Als de leerling het verhaal kwijt wil, hebben de leerkrachten daar natuurlijk aandacht voor. Het ene kind heeft behoefte aan een luisterend oor, het andere wil juist dat alles volgens de vertrouwde structuur verloopt. Maar het is voor ieder kind fijn als je op zo’n moment niet hoeft uit te leggen waarom je te laat op school bent, waarom je je gymspullen vergeten bent of je huiswerk niet hebt gemaakt.”

Avg

De werkwijze bevalt zo goed dat Pieters iedere gemeente aanraadt om op soortgelijke wijze aan de slag te gaan. Kostte het in Heerlen een jaar om alle korpsen aan boord te krijgen en iedereen goed voor te bereiden, in andere regio’s kan dat veel sneller, is zijn inschatting. Zij kunnen de aanpak immers min of meer kopiëren.

Zo liep INNOVO tegen de AVG aan (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Pieters: ,,De politie weet natuurlijk niet op welke school een leerling zit, en wij mogen onze leerlinglijsten niet met de politie delen.” Daarom komt de melding nu via leerplicht binnen, zij hebben die lijsten wel. Een prima tussenoplossing, maar: ,,Het zou mooi zijn als de melding in de toekomst wel rechtstreeks kan. Hoe sneller, hoe beter. Dit is al bij de betrokken ministeries aangekaart.”

Koplopers

Alle leerkrachten van de INNOVO-scholen zijn geschoold in het werken met de nieuwe meldcode kindermishandeling én hebben een online cursus traumasensitief lesgeven gevolgd. Elke school heeft bovendien een aandachtsfunctionaris kindermishandeling die collega’s up to date houdt. Daarmee loopt schoolbestuur INNOVO voorop in de strijd tegen kindermishandeling. Pieters: ,,Wij kiezen heel bewust om hier stevig op in te zetten. En het mooie is dat je direct resultaat ziet. Voordat hulpverlening is opgestart ben je vaak een aantal weken verder. We weten uit onderzoek hoe belangrijk snelle steun is voor deze kinderen. Hiermee maken we écht verschil.”

Momenteel overwegen de partners in de Zuid-Limburgse pilot om het criterium te verbreden van ‘geweld in gezin’ naar ‘politie in gezin’. Ook een politie-inval of arrestatie kan voor kinderen immers traumatisch worden, als zij niet goed worden opgevangen. Meer weten over ‘Handle with care’? Bekijk het filmpje en ga naar augeo.nl

Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem, daarom staan in de Week tegen Kindermishandeling (18 t/m 24 november 2019) de verhalen centraal van professionals, ouders en kinderen die zich geconfronteerd zagen met kindermishandeling. We vragen hen hun verhaal te delen en halen inspiratie uit hun ervaringen over wat hen heeft geholpen. Wat kunnen we daarvan leren en hoe kunnen we deze inzichten optimaal benutten? Zodat steeds meer kinderen veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten