Nieuws

Minister wil verkeersveiligheid rondom scholen vergroten

Het autoluw maken van de schoolomgeving, omdat het goed is voor de verkeersveiligheid rondom scholen. De omgeving van scholen veiliger maken voor fietsers en lopers. Dat zijn enkele suggesties die minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat gaat verkennen naar aanleiding van vragen van GroenLinks.

De oppositiepartij stelde deze vragen in het algemeen overleg verkeersveiligheid van donderdag dertien december 2018, omdat het de uitwerkingen van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 en Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019-2021 'te dun' vond.

Om de veiligheid en mobiliteit rondom scholen te kunnen verbeteren, gaat de minister ook in gesprek met partijen in het veld, zoals gemeenten en scholen. De minister wil daarnaast concrete afspraken maken met bestuurders.

Van Nieuwenhuizen gaat onderzoeken op welke wijze lopen en fietsen naar school onderdeel kan gaan worden van het programma Gezonde School. De Gezonde School-aanpak is een werkwijze voor scholen om structureel te werken aan gezondheid. De PO-Raad is blij met de toezeggingen van de minister en denkt graag mee over de invulling ervan.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten