Nieuws

Nieuw in Dashboard passend onderwijs: tlv's vergelijken

De afgelopen maanden is er weer hard gewerkt aan het Dashboard passend onderwijs, het instrument dat samenwerkingsverbanden inzicht geeft in hun eigen cijfers en trends.

Nieuw in het Dashboard

  • De indicator Tlv (toelaatbaarheidsverklaring) kan vanaf nu door samenwerkingsverbanden zelf worden gevuld. Hiermee krijgen zij meer inzicht in bijvoorbeeld de aard en afgifteduur van hun tlv's en de verhouding afgewezen vs. toegekende tlv's, in vergelijking met andere samenwerkingsverbanden.
  • Aan de indicator Oordeel inspectie is per school een link toegevoegd naar de website van de Inspectie.
  • Er is een link opgenomen in het Dashboard naar de Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugd.

Gegevens-updates

  • De kengetallensheet is aangevuld met de nieuwkomers en de meest recente bedragen. Tevens is de export van de kengetallen uitgebreid met een prognose.
  • De doorstroomindicatoren zijn ververst en bevatten nu allemaal een pagina met historische gegevens.
  • De indicatoren Gewichtenleerlingen PO, Aantal leerlingen, Deelnamepercentage, Verplaatsingen van en naar mijn scholen, Inspectieoordeel en Percentage leerlingen cluster 1 en 2 zijn ververst met de nieuwste gegevens.

Meer informatie over het Dashboard passend onderwijs of inloggen? Ga naar vensters.nl.