Nieuws

Handreiking wet zorg en dwang in het onderwijs

In opdracht van het ministerie van VWS hebben de PO-Raad, Sectorraad GO voor gespecialiseerd onderwijs, KansPlus, NIP en de NVO afgelopen periode een handreiking opgesteld ‘Wet zorg en dwang in het onderwijs’. De handreiking beschrijft de meest belangrijke kenmerken van de Wet zorg en dwang (Wzd) en biedt een kader voor het bereik van de wet binnen het onderwijs. 

Aan de hand van voorbeelden wordt de betekenis van de Wzd op school op een praktische en concrete manier toegelicht. De handreiking biedt de professionals handvatten ter ondersteuning van de werkzaamheden in het kader van de Wzd. 

Ervaringen delen 

Er zal de komende tijd steeds meer duidelijk worden over de uitvoerbaarheid ten aanzien van de Wet zorg en dwang in het onderwijs. Wil je je ervaringen delen of loop je tegen knelpunten aan? Mail dan naar beleidsadviseur Machteld Rohn (m.rohn@poraad.nl). 

Lerares helpt meisje dat in een schrift werkt

Downloads

PDF, 455.83 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten