Nieuws

Nieuwe handreiking voor ontwikkelingsperspectief (OPP)

Op basis van ervaringen in de praktijk is de handreiking voor het Ontwikkelingsperspectief (OPP) van het Steunpunt Passend Onderwijs vernieuwd. De handreiking biedt houvast bij het maken van OPP dat de wettelijke vereisten bevat, geen overbodige administratie vergt en functioneel is voor de aanpak op school. 

Ga naar de handreiking

Nieuw in deze handreiking is de wettelijke plicht om leerlingen te horen over hun OPP (hoorrecht). Het hoe en waarom hiervan is ook opgenomen in deze handreiking. Het is tot stand gekomen in afstemming met Sectorraad GO, Ouders & Onderwijs, Balans, Ministerie van OCW, Inspectie van het Onderwijs, PO-Raad en VO-raad.

Naast deze handreiking zijn er vanuit het Steunpunt Passend Onderwijs ook veelgestelde vragen en antwoorden beschikbaar. Ook worden er binnenkort filmpjes met samenvattende informatie uit deze handreiking voor scholen en ouders gedeeld. 

Volgend jaar zijn er in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap training voor onderwijsprofessionals, ouders en leraren over het opstellen, implementeren en registreren van het OPP. 

kindjes in een kring

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten