Nieuws

Verbeterde verzuiminformatie op duo.nl

Om het digitaal melden en afhandelen van verzuim via het Verzuimregister te verbeteren, heeft Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) de informatie op zijn site aangepast. De informatie is nu duidelijker en makkelijker te vinden. Ook vind je er meer handvatten om op de juiste manier ongeoorloofd verzuim te kunnen melden.

Alle informatie over verzuim, kun je voortaan vinden op één centrale pagina voor scholen, gemeenten en softwareleveranciers. De nieuwe pagina biedt extra ondersteuning om ongeoorloofd verzuim op de juiste manier te melden. Naast informatie over de verschillende verzuimsoorten, kun je onder andere gebruikmaken van een online keuzehulp en een beslisboom. Daarmee kun je in een paar minuten eenvoudig bepalen welke verzuimsoort je moet melden. Ook staan er concrete voorbeelden op de site hóe je dit moet doen.

Bezoek hier de website van DUO.