Nieuws

Agressie tegen leraren groeit

Een op de tien leraren in het primair en voortgezet onderwijs heeft vorig schooljaar te maken gehad met fysiek geweld door ouders en leerlingen. Een op de vijf leraren is daarnaast bedreigd of uitgescholden. Dat blijkt uit een enquête van het Algemeen Dagblad (AD) en DUO Onderwijsonderzoek onder ruim duizend leraren in het primair en voortgezet onderwijs.

Als oorzaken voor het geweld geven leraren onder meer aan dat leerlingen en ouders hogere verwachtingen hebben van de prestaties van de leerling. Ook het aanspreken van de leerling op ongewenst gedrag, kan tot een confrontatie leiden. Toch geven ze de algemene veiligheid op hun school een 8,6 als rapportcijfer.

De PO-Raad vindt de cijfers zorgelijk. Voorzitter Rinda den Besten: ,,School moet een veilige plek zijn voor leerling én leraar. Scholen doen hun uiterste best om hiervoor te zorgen. Een school, een leraar, moet zich kunnen bezighouden met het geven van goed onderwijs en niet met agressie of geweld.’’ In het AD zegt Den Besten ook: ,,Iedere leraar die te maken krijgt met geweld, in welke vorm dan ook, is er een te veel.’’

Ondersteuning bij sociale veiligheid

Om scholen en hun besturen te ondersteunen bij hun dagelijks inspanningen om een sociaal veilige omgeving te garanderen, stelden PO-Raad en VO-raad in oktober 2014 het actieplan Sociale Veiligheid op School op. Door het plan zijn er inmiddels ambassadeurs die voor bestuurders en schoolleiders een deskundig sparringpartner zijn op het gebied van sociale veiligheid. Daarnaast is er een digitaal format gemaakt voor een schoolveiligheidsplan. De ondersteuning is ontwikkeld samen met Stichting School en Veiligheid.

Wetgeving

Daarnaast is sinds augustus van dit jaar de wetgeving aangescherpt. Scholen hebben sinds augustus van dit jaar de wettelijke plicht om zorg te dragen voor sociale veiligheid op school. Zij mogen zelf bepalen hoe ze dit aanpakken. In de wet staat onder meer dat scholen een antipestcoördinator moeten hebben en de sociale veiligheid op school moeten monitoren.

Conferentie sociale veiligheid

De Stichting School en Veiligeid organiseert op 10 februari een conferentie over sociale veiligheid. Op de conferentie worden workshops en lezingen gegeven die richting geven aan het vormgeven van sociale veiligheid op school. De conferentie wordt georganiseerd in het kader van het actieplan. Meer informatie is te vinden in de agenda van deze website en op de website van School en Veiligheid.