Nieuws

Sector aan de slag met afwegingskader meldcode kindermishandeling

Vanaf 1 januari 2019 moet het onderwijs een eigen afwegingskader hanteren voor het melden van vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld. Dat staat in het aangepaste 'Besluit verplichte meldcode', dat vorige week werd gepubliceerd in het Staatsblad

De aanscherping van de meldcode komt voort uit een advies van Jan-Dirk Sprokkereef, die constateerde dat de huidige Meldcode onvoldoende functioneert. Veilig Thuis heeft nog niet de radarfunctie die het zou moeten hebben. 

Aangepaste planning 

De planning van de aanscherping is met een jaar verlengd. Dat betekent dat de beroepsgroep vanaf nu nog een jaar de tijd heeft om een eigen afwegingskader te ontwikkelen. Vanaf 1 juli 2018 is het namelijk de bedoeling dat scholen hiermee oefenen, vooruitlopend op de verplichting op 1 januari 2019. 

Naast het onderwijs (po, vo, mbo en hbo) moeten ook de medische, juridische, maatschappelijke, jeugdzorg- en kinderopvangsector een eigen afwegingskader vaststellen. Iedere beroepsgroep heeft immers een specifieke positie: de ene professional ziet alleen het kind, de andere ook de ouders; de ene professional heeft incidenteel contact, de andere professional bijna dagelijks. Ook heeft iedere beroepsgroep een eigen specifieke expertise.

Wie doet wat

Het Rijk zorgt voor afstemming en het uitwisselen van kennis en voorbeelden tussen de verschillende beroepsgroepen. De PO-Raad, partner in de Beweging tegen Kindermishandeling, denkt mee in de ontwikkeling, maar het initiatief voor het daadwerkelijke schrijven van het afwegingskader dient volgens het besluit vanuit het veld te komen. Voor het onderwijs lijkt de Onderwijscoöperatie daarvoor de aangewezen partij. 

Animatie

Augeo heeft een kort en helder filmpje gemaakt over de wijziging.