Kennisgroepen

De PO-Raad organiseert kennisgroepen rondom bepaalde thema's. Zowel schoolbestuurders als medewerkers kunnen deelnemen aan een kennisgroep. In zo'n groep worden relevante ontwikkelingen besproken en ervaringen gedeeld. De PO-Raad krijgt op die manier beter inzicht in de praktijk.

Kennisgroep Financiën

Voor controllers, bestuurders en medewerkers met een financiële portefeuille.

Kennisgroep Onderwijshuisvesting

Ontwikkelingen op gebied van huisvesting en wat daarbij komt kijken.

Kennisgroep Kwaliteitszorg

Hoe verbeter je de onderwijskwaliteit structureel?

Kennisgroep P&O

Helpt P&O-ers bij het vormgeven van HR-beleid in hun school.

Kennisgroep ICT

Verbindt bovenschoolse ICT-coördinatoren van schoolbesturen in Nederland.

Kennisgroep Communicatie

Voor het delen van kennis en ervaringen op het gebied van media en communicatie.

Kennisgroep Bestuurssecretarissen

Inhoudelijke thema’s als onderwijswetgeving en goed bestuur.