Blog

Anko van Hoepen: ‘Een veelbelovend schooljaar’

Vorig schooljaar eindigde veelbewogen met de prikactie en manifestatie op 27 juni. Schooljaar 2017-2018 is nog maar een paar weken oud, maar het belooft in meerdere opzichten op zijn minst net zo boeiend te gaan worden. Om maar te beginnen met de staking op 5 oktober en de kabinetsformatie, die in de komende weken zijn ontknoping lijkt te gaan krijgen.

Los van de noodzakelijke salarisverhoging en werkdrukvermindering voor leraren in het primair onderwijs zullen er de komende tijd meer maatregelen moeten worden genomen om het lerarentekort tegen te gaan. Het algehele beroepsbeeld zal aantrekkelijker moeten worden gemaakt. Het is daarom zaak dat we als sector zelf aan de slag gaan met het bieden van meer doorgroeimogelijkheden aan leraren met ambitie. Intensieve samenwerking met lerarenopleidingen is hiervoor ook van belang. Want de verhoging van het aantal pabo-instromers dit jaar met 7,6 procent is natuurlijk mooi, maar bij lange na niet genoeg om het lerarentekort het hoofd te kunnen bieden. Daarom legde ik vorige week donderdag op NPO Radio 1 uit waarom bijvoorbeeld de universitair geschoolde leerkracht zo ontzettend welkom is.

Dit schooljaar zal voor de PO-Raad ook in het teken staan van een nieuwe strategische agenda voor de komende vier jaar; een belangrijke stap voorwaarts.

Dit schooljaar zal voor de PO-Raad ook in het teken staan van een nieuwe strategische agenda voor de komende vier jaar; een belangrijke stap voorwaarts. Na de afgelopen maanden de belangrijkste ambities en ideeën op te hebben gehaald bij onze leden en stakeholders, leggen we op dit moment de laatste hand aan het concept. Naast het lerarenberoep, zullen thema’s als onderwijskwaliteit en verantwoordelijkheid, innovatie, samen opgroeien en goed bestuur hierin een belangrijke rol krijgen. Op de komende regiobijeenkomsten gaan we met onze leden in gesprek over de agenda. Zitten we op de goede koers? Wat moet er nog bij? We horen het graag!

Wat ons betreft komt de strategische agenda op een fantastisch moment. Want als wij in november onze ambities voor de sector voor de komende vier jaar presenteren, zal het kabinet zijn plannen voor de komende vier jaar (in de vorm van het regeerakkoord) ook publiek hebben gemaakt. De vraag is vervolgens in hoeverre we deze ambities bij elkaar kunnen brengen.

Naast deze thema’s zullen nog vele andere onderwerpen een belangrijke rol gaan spelen dit schooljaar. Ik noem er nog één: we gaan dit jaar (eindelijk) van start met de volgende fase van Curriculum.nu. Dit wordt een flinke operatie. 130 leraren, 18 schoolleiders en 84 schoolteams starten begin 2018 met het beantwoorden van de vraag wat er tot het onderwijscurriculum zou moeten behoren. Wil(len) uw school of scholen meewerken aan het curriculum in het primair onderwijs? Of bent of kent u een leerkracht of schoolleider die hieraan wil bijdragen? Vanaf 18 september kunt u zich aanmelden. Meer informatie vindt u hier.