Nieuws

Hoofd Strategie & Communicatie, Ad Veen, verlaat de PO-Raad

Na 6 intensieve jaren waarin Ad Veen zich met veel toewijding heeft ingezet als Hoofd Strategie & Communicatie, zijn wij samen overeengekomen dat onze wegen gaan scheiden. Ad zal per 1 juli 2022 onze organisatie verlaten, waarna hij zich zal oriënteren op zijn toekomst.

De PO-Raad is Ad erkentelijk voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de PO-Raad als sectorpartner in het primair onderwijs en het op de kaart zetten van de vereniging en het bestuur. In de afgelopen jaren heeft Ad samen met Team Communicatie, het bestuur en de leden gewerkt aan de missie van de PO-Raad  ‘Samen voor goed onderwijs voor ieder kind’. Ad was een zeer gewaardeerde collega van de PO-Raad. Zijn ondernemende en creatieve geest heeft de PO-Raad veel opgeleverd. Wij wensen hem veel succes in de toekomst.

Monique Poesse blijft in haar rol als interim Hoofd Strategie & Communicatie aan tot en met juni 2022. In deze periode zullen directie en bestuur zich beraden over de definitieve opvolging van Ad medio 2022.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten