Nieuws

Nieuws van Scholenopdekaart.nl

Sinds deze week hebben alle basisscholen weer actuele gegevens in hun SchoolVenster op Scholenopdekaart.nl Het gaat om de volgende gegevens die ververst zijn: Algemene gegevens school, Aantal leerlingen, Voedingsgebied, Overstappers, Personeelskenmerken en Financiën. Scholen worden in de nieuwsbrief opgeroepen ook hun toelichtingen weer bij te werken, als zij dat nog niet hadden gedaan. Immers, een dalend aantal leerlingen zegt bijvoorbeeld niets over de kwaliteit van een school, maar als je geen uitleg geeft over de oorzaak, kunnen ouders wel degelijk een verband leggen. 

Eindtoets

Verder geeft de maandelijkse nieuwsbrief van Scholenopdekaart.nl tips over aanpassingen die scholen kunnen doen om te zorgen dat de getoonde eindtoetsscore recht doet aan de situatie op school. Ook daarbij is een goede toelichting van belang, zodat bezoekers van de site de scores kunnen duiden. Een verbetering in mijn.vensters.nl is dat scholen bij hun uitslag op de IEP en Route 8 in het ManagementVenster nu ook de score zien van de referentiegroep die de Inspectie hanteert. Zo kunnen zij hun eigen resultaat gemakkelijk vergelijken met andere scholen met een vergelijkbare populatie leerlingen. 

Leerlingtevredenheid

Tot 1 juni kunnen scholen nog een leerlingtevredenheidsvragenlijst afnemen via mijn.vensters.nl. In de nieuwsbrief leest u hier meer over. 

Scholen die graag in één keer goed op de kaart willen staan, kunnen deelnemen aan een werkbijeenkomst. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar in Utrecht, Amsterdam of Rotterdam. Kijk voor meer informatie in de agenda

Downloads

363.1 KB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten