Nieuws

Onderzoek Britse variant coronavirus bepalend voor langere sluiting of heropening scholen

Dit weekend worden de resultaten van het onderzoek naar de Britse mutatie van het coronavirus verwacht. Dit onderzoek, uitgevoerd door de RIVM, heeft ook invloed op de verlenging van de lockdown en een eventuele langere sluiting of heropening van de scholen in het primair onderwijs. Dinsdagavond maakt het kabinet hier meer over bekend in een persconferentie.

Alles of niets

De PO-Raad vindt het belangrijk dat de scholen in het primair onderwijs zo snel mogelijk weer open gaan, mits dit verantwoord is. Het onderzoek naar de Britse variant van het coronavirus speelt hier natuurlijk een belangrijke rol in. Bij het ministerie van OCW heeft de sectororganisatie aangegeven dat het wat ons betreft ‘alles of niets’ is. Als het verantwoord is, gaat het po graag weer volledig open zoals voor de kerstvakantie. Mocht dit niet mogelijk zijn, geven leden van de PO-Raad aan liever afstandsonderwijs in combinatie met noodopvang te blijven verzorgen, dan te kiezen voor een gefaseerde openstelling. Zo’n tussenvorm of gefaseerde openstelling met halve klassen of halve dagen lesgeven, is wat de PO-Raad betreft geen optie vanwege werkdruk, personeelstekort en onrust die dat met zich meebrengt voor het onderwijs, leerlingen, ouders en kinderopvangpartners.

Noodopvang

De noodopvang op scholen en kinderopvang zit vol. De PO-Raad krijgt signalen van haar leden dat er zo’n 50% meer kinderen naar de noodopvang gaan dan tijdens de schoolsluiting in het voorjaar van 2020. Op veel scholen zit 25-40% van de kinderen nu in de noodopvang. Het organiseren van noodopvang voor kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met cruciale beroepen bovenop het verzorgen van afstandsonderwijs is voor scholen een hele kluif. Scholen worden niet aan het onmogelijke gehouden en de PO-Raad begrijpt dat scholen eigen afwegingen maken rondom noodopvang wanneer het organisatorisch niet meer haalbaar is. De PO-Raad heeft dit ook aangekaart in gesprekken met het ministerie van OCW. De sectororganisatie heeft het ministerie  gevraagd nog eens te kijken naar mogelijke aanscherping van de criteria voor cruciale beroepen. Daarnaast is het belangrijk dat werkgevers begripvol zijn als hun werknemers momenteel wat minder productief zijn omdat de kinderen thuis opgevangen moeten worden.

Lees ook dit artikel van de NOS: ‘Noodopvang van scholen en kinderopvang vol. Ouders zien het niet meer zitten.’

Aangepast testbeleid kinderen tot en met 12 jaar

De PO-Raad merkt dat er veel vragen leven over het beperkt aangepaste testbeleid voor kinderen tot en met 12 jaar. Het RIVM heeft inmiddels een aangepaste Handreiking neusverkouden kinderen gepubliceerd. Het advies is om kinderen tot en met 12 jaar te laten testen bij klachten die passen bij COVID-19, zoals neusverkoudheid in combinatie met hoesten, koorts en/of benauwdheid. Kinderen tot en met 12 jaar met alleen verkoudheidsklachten mogen naar de noodopvang en naar school zodra de scholen weer open mogen. Lees hier meer over het aangepaste testbeleid.

Bij belangrijk nieuws organiseert de PO-Raad woensdagmiddag 13 januari een webinar voor haar leden. Meer informatie volgt later. Zet je dit alvast met potlood in je agenda?

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten