Nieuws

PO-Raad lanceert nieuwe cijferwebsite voor meer inzicht in primair onderwijs

Ben je op zoek naar informatie over aantallen leerlingen, opleiding en ontwikkeling van leraren of over de financiën in het primair onderwijs? Voortaan kun je hiervoor terecht op de nieuwe website www.primaironderwijsincijfers.nl die de PO-Raad onlangs lanceerde.

Op deze website worden openbare cijfers over de sector voortaan op één plek verzameld. Deze informatie was tot nu toe enkel versnipperd te vinden en bovendien niet altijd eenduidig. ,,Door deze cijfers nu te bundelen, willen schoolbesturen de samenleving beter zicht geven op ontwikkelingen in de sector’’, zegt voorzitter Rinda den Besten. ,,Op die manier draagt de website bij aan een betere verantwoording en kunnen we het gesprek met samenleving en politiek beter voeren.’’

Over de website

Primaironderwijsincijfers.nl bundelt openbare informatie van onder meer Dienst Uitvoering Onderwijs en het Centraal Bureau voor de Statistiek. De website wordt de komende jaren verder ontwikkeld en is toegankelijk voor iedereen. Cijfers worden weergegeven op landelijk niveau maar zijn ook verder uit te splitsen naar bijvoorbeeld gemeenten en provincies.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten