Nieuws

Sociale veiligheid monitoren via Scholenopdekaart.nl

Schoolvergelijkingssite Scholenopdekaart.nl biedt nieuwe mogelijkheden om de sociale veiligheid van leerlingen te meten en tonen. Een extra reden voor scholen om het SchoolVenster te vullen, want hiermee voldoen zij meteen aan de eisen vanuit de nieuwe Wet Sociale veiligheid. 

Sinds 1 augustus 2015 is in de wet vastgelegd dat scholen niet alleen aantoonbaar sociaal veiligheidsbeleid moeten voeren, maar dit ook jaarlijks moeten monitoren met een betrouwbaar instrument. Bovendien moet iedere school een antipestcoördinator aanstellen.

Scholenopdekaart.nl biedt scholen de mogelijkheid om aan bovenstaande verplichtingen te voldoen. Door hier gebruik van te maken, laten scholen aan de buitenwereld zien op welke manier zij zich inzetten voor de sociale veiligheid van hun leerlingen.

In de ‘achterkant’ van de site (mijn.vensters.nl) is nu een nieuwe, betrouwbare leerlingtevredenheidvragenlijst beschikbaar waarin ook aandacht is voor de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. De uitslag hiervan komt terecht in de eigen managementrapportage in mijn.vensters.nl, die scholen kunnen delen met de Inspectie. Een apart monitoringsinstrument voor sociale veiligheid is dus niet nodig. Dit bespaart tijd.

Ook scholen die gebruik maken van een tevredenheidsvragenlijst van een andere leverancier, kunnen in de meeste gevallen hun resultaten eenvoudig inladen in mijn.vensters.nl.

Inloggen en ondersteuning

Het vullen en onderhouden van uw eigen pagina's in Scholenopdekaart.nl kan via mijn.vensters.nl. Bovenstaande ontwikkelingen hebben betrekking op de indicatoren ‘Schoolklimaat en veiligheid’ en ‘Leerlingtevredenheid’. Voor ondersteuningsvragen kunt u contact opnemen met Kennisnet: servicedesk@kennisnet.nl en 0800-3212233 (ma t/m vr 9 – 17 uur). Algemene vragen kunt u sturen aan scholenopdekaart@poraad.nl, ook wanneer u wilt deelnemen aan een werkbijeenkomst om voor het eerst aan de slag te gaan met Scholenopdekaart.nl.

Vragen over de nieuwe leerlingtevredenheidsvragenlijst?

Kijk voor meer informatie in de nieuwsbrief van Scholen op de kaart.

Ondersteuning bij sociale veiligheid

Om scholen en hun besturen te ondersteunen bij hun dagelijks inspanningen om een sociaal veilige omgeving te garanderen, stelden PO-Raad en VO-raad in oktober 2014 het Actieplan sociale veiligheid op school op. Door het plan zijn er inmiddels ambassadeurs die voor bestuurders en schoolleiders een deskundig sparringpartner zijn op het gebied van sociale veiligheid. Daarnaast is er een digitaal format gemaakt voor een schoolveiligheidsplan. De ondersteuning is ontwikkeld samen met Stichting School en Veiligheid.

Bekijk en verspreid ook het bijbehorende Infoblad sociale veiligheid monitoren met Scholen op de kaart

Links & downloads

Infoblad sociale veiligheid monitoren met Scholen op de kaart
1.03 MB