Nieuws

Vakantie aan? Verwarming uit!

De zomervakantie staat voor de deur. Dat betekent voor de meeste schoolgebouwen dat ze een aantal weken op slot gaan. Denkt u eraan de verwarming en ventilatie uit te schakelen? Een kritische blik op de energierekening kan scholen veel geld besparen.

Gemiddeld betalen scholen vijftien procent teveel aan energiebedrijven, dat stelt Green Deal scholen. Het blijkt dat nutsbedrijven soms rekeningen sturen voor meters die niet meer in gebruik zijn. Ook berekenen zij hogere bedragen dan volgens de meterstanden zijn verbruikt. Maar voor een deel kunnen de energiekosten óók omlaag door mensen in de school bewuster met energie om te laten gaan.

Wat kunnen scholen zelf doen om geld te besparen?

Drie tips van Green Deal scholen:

  1. Monitor het verbruik: kijk welke verschillen er zijn, waar komen die vandaan? Slimme meters kunnen hier inzicht in geven.
  2. Stel verwarming en ventilatie goed in. Zijn er apparaten die onnodig aan staan?
  3. Houd onderhoudsabonnementen eens tegen het licht.

Meer urgentiebesef

Energiebesparing is niet de hoogste prioriteit van scholen, ziet de PO-Raad. Dat is begrijpelijk. De werkdruk in het primair onderwijs is hoog en veel scholen hebben moeite om de begroting rond te krijgen. Daardoor gaat de aandacht vooral naar zaken die directer gevolgen hebben op de onderwijskwaliteit, zoals het organiseren van een leerkracht voor de klas.

,,De financiële tekorten zijn er bij lange na niet mee op te lossen”, stelt de PO-Raad in het Algemeen Dagblad naar aanleiding van het nieuws dat scholen hiermee veel kunnen besparen. Toch drukt ook de PO-Raad scholen op het hart goed naar hun energie-uitgaven te kijken.

Doe mee aan de enquête

Wat het probleem in stand houdt, is dat niet alle scholen genoeg geld hebben om bijvoorbeeld gebouwen goed te isoleren. Daar komt nog eens bij dat de prijzen stijgen doordat de bouw aantrekt. Daarom houden PO-Raad, VO-raad en VNG momenteel een enquête om te onderzoeken in hoeverre gemeenten en scholen met de huidige normvergoeding uit de voeten kunnen.

Aan de slag?

Via Green Deal kunnen scholen tegen gereduceerd tarief advies inwinnen over goede investeringen volgens een integraal plan.  

Verder lezen

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten