Nieuws

Veelgestelde vragen en antwoorden versoepelingen coronarichtlijnen september

Het ministerie van OCW heeft een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden over de versoepelingen van de coronarichtlijnen voor het onderwijs opgesteld. Je vindt de Q&A op lesopafstand.nl. Scholen hebben daarnaast ook een brief ontvangen van het ministerie van OCW met daarin meer informatie over de nieuwe procedure bij een besmetting in de klas.

De afgelopen dagen leefden veel vragen bij schoolbesturen en scholen over de quarantainerichtlijnen en het bron- en contactonderzoek van de GGD. Hieronder vind je daarover meer informatie. Meer vragen en antwoorden vind je in de Q&A van het ministerie van OCW op lesopafstand.nl

Hoe zit het met de quarantaine en het bron-en contactonderzoek (BCO) van de GGD?
Het BCO in het primair onderwijs wordt versoepeld. In het basisonderwijs en het speciaal onderwijs vervalt het quarantaineadvies voor de hele klas bij een besmette leerling. Het advies om je bij klachten te laten testen bij de GGD blijft gelden. Klasgenoten van het besmette kind kunnen dus in principe allemaal naar school. Eventueel geldt een uitzondering voor kinderen die in nauw contact zijn geweest in de privésfeer. De advisering hierover loopt altijd via de GGD. Bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep kan de GGD nog wel aanvullende adviezen geven, waaronder indien nodig een quarantaine- en testadvies voor de hele groep of klas. Het blijft wel van belang om leerlingen en hun ouders te informeren over de besmetting in de groep of klas, zodat in bijzondere omstandigheden, zoals een kwetsbare huisgenoot met een verhoogd risico op ernstig beloop, maatwerk geleverd kan worden in samenspraak met de GGD en eventueel de behandelaar van de huisgenoot. Voor het voortgezet (speciaal) onderwijs is het niet nodig om het BCO aan te passen, omdat hier al eerder was besloten dat niet standaard de hele klas een quarantaine-advies krijgt, maar alleen die leerlingen met wie nauw is samengewerkt of waar de besmette leerling naast heeft gezeten, of waar in de privésfeer veel mee is omgegaan.

Wat wordt er van scholen verwacht qua administratie? Moeten zij bijhouden wie met wie heeft gespeeld en samengewerkt, zodat bepaald kan worden wie in quarantaine moet bij een besmetting?

De GGD bepaalt wie tot een nauw contact gerekend wordt, en doet dit vooral in samenspraak met de ouders van de besmette leerling. Dat kunnen dan ook klasgenoten zijn, als die bijvoorbeeld bij de besmette leerling thuis zijn geweest. Scholen hoeven hier geen administratie voor bij te houden.

Het nieuwe servicedocument corona van het ministerie van OCW wordt verwacht voor 20 september. De PO-Raad gaat bij publicatie meteen aan de slag met het aanpassen van de protocollen. Zowel het servicedocument als de nieuwe protocollen worden op lesopafstand.nl geplaatst. 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten