Video

Verslag versnellingsvraag: Welk leermateriaal is geschikt voor nieuwkomers om differentiatie mogelijk te maken?

In het nieuwkomersonderwijs ontbreekt het aan goede lesmethodes. Bestaand lesmateriaal voldoet niet aan de moderne eisen. Digitaal lesmateriaal is niet of nauwelijks ontwikkeld. Het gevolg? Leraren gebruiken reguliere methodes die niet aansluiten bij de doelgroep en passen deze zelf aan - zo goed en zo kwaad als dat gaat. Primo Schiedam ging in een versnellingsvraag op zoek naar betere differentiatie bij het digitaal taalonderwijs voor nieuwkomers.

Verslag versnellingsvraag: Welk leermateriaal is geschikt voor nieuwkomers om differentiatie mogelijk te maken?

Externe video URL

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten