Nieuws

AVS en PO-Raad sluiten zich aan bij landelijke mobieltjesafspraak

Academie & Vakvereniging Schoolleiders (AVS) en de PO-Raad sluiten zich aan bij de landelijke afspraak die mobiele telefoons en devices uit het klaslokaal weert. Uit een ledenpeiling van beide verenigingen blijkt dat schoolleiders en bestuurders vinden dat ook het basisonderwijs zich achter de afspraak moet scharen.   

Op basisscholen zijn binnenkort mobiele telefoons en andere devices niet meer welkom in de klas, tenzij ze educatief worden gebruikt tijdens de les. Het is aan de scholen om te bepalen wat educatief gebruik concreet inhoudt. Daarnaast is het belangrijk dat zij na de kerstvakantie samen met leraren, leerlingen en ouders bepalen wat precies de regels zijn op hun school, zodat de regels vanaf het schooljaar 2024-2025 in kunnen gaan. 

Het gespecialiseerd onderwijs sluit zich eveneens aan bij de landelijke afspraken. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in samenwerking met de Sectorraad GO, LBVSO, Siméa, VIVIS, Stem van de vso-leerling en de PO-Raad specifieke afspraken voor het gespecialiseerd onderwijs gemaakt.

Symbolische waarde en duidelijkheid op school van belang

Deelnemers van de ledenpeiling geven aan dat ze de symbolische waarde van de afspraak belangrijk vinden. Ook heeft de sector volgens een groot deel van de deelnemers landelijke afspraken nodig: de afspraak kan discussies op school voorkomen en maakt volgens verschillende leden de overgang naar het voortgezet onderwijs makkelijker. 

Kritische noten waren er ook:, ,,Schoolleiders gaven aan dat in het primair onderwijs de scholen prima in staat zijn om dit zelf te regelen. Het is de verantwoordelijkheid van de school dat er goede afspraken zijn. Niet alle scholen zijn tenslotte hetzelfde. Gelukkig is dit maatwerk per school ook binnen deze afspraken nog steeds het uitgangspunt” aldus AVS-voorzitter Karin Straus. 

“De landelijke afspraak is de afgelopen periode ook binnen onze vereniging flink bediscussieerd,, vertelt PO-Raadvoorzitter Freddy Weima. ,,Toch is de conclusie uiteindelijk helder: door ons aan te sluiten zorgen we voor een duidelijke afspraak voor het hele funderend onderwijs en hebben scholen tegelijkertijd ruimte om passend beleid te ontwikkelen. Het is belangrijk dat de politiek het primair onderwijs nu vertrouwen geeft om dit goed te regelen en niet met onnodige extra wet- en regelgeving komt.” 

Mobieltjes

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten