Nieuws

Gemiddeld 32% korting op devices door aanbesteding via SIVON

De gezamenlijke aanbesteding van devices die dit najaar startte via SIVON heeft gemiddeld 32,2% korting over alle devices opgeleverd. 

Aan deze aanbesteding met levering in januari 2024 hebben 14 schoolorganisaties meegedaan. Gezamenlijk hebben zij 5.453 devices aanbesteed, onderverdeeld in 16 verschillende types. De totale waarde van de aanbesteding bedroeg 3,5 miljoen euro inclusief btw. De waarde is gebaseerd op de laagste online-prijs die op het moment van de aanvraag wordt gevraagd voor de minimumspecificaties van de desbetreffende device. De behaalde korting varieert tussen 15,1% en 46,2%. 

Nieuwe ronde 

In het nieuwe jaar start SIVON een nieuwe ronde voor levering van devices rond de zomervakantie van 2024. Neem in januari voor meer informatie deel aan één van de informatiebijeenkomsten van SIVON.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten