Nieuws

Informatiebeveiliging en privacy: hoe staat uw school ervoor?

In 2018 is er veel veranderd op het gebied van informatiebeveiliging en privacy (IBP). De komst van het keten iD, het privacyconvenant 3.0 en de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Maar hoe staat het funderend onderwijs er op het gebied van IBP voor? En waar ligt de ondersteuningsbehoefte van scholen? Dat willen de PO-Raad, VO-raad, Kennisnet en het Ministerie van OCW graag scherp krijgen. Scholen worden dan ook opgeroepen om de Monitor IBP in te vullen.

Bestuurders, schoolleiders, stafmedewerkers en leraren kunnen aan de Monitor (IBP) deelnemen. Dit kan tot en met 21 december. Deelname is volledig anoniem en duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. 

Vul de Monitor IBP in

De eerste resultaten worden op 18 januari tijdens het congres OnderwijsInzicht gepresenteerd. In de loop van 2019 publiceren de PO-Raad, VO-raad en Kennisnet de geanonimiseerde, totale resultaten. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de Monitor IBP? Neem contact op met ibp@kennisnet.nl of kijk bij de veelgestelde vragen op de site van Kennisnet.