Nieuws

Eerste scholen kunnen met MYRA aan de slag met ICT-bekwaamheid

De eerste resultaten van de monitor digitalisering funderend onderwijs MYRA zijn bekend. Scholen in het basis- en voortgezet onderwijs die editie 2023 van de monitor hebben ingevuld, weten nu hoe zij ervoor staan op ICT-gebied en welke thema’s prioriteit verdienen. 

Download de landelijke rapportage

MYRA geeft schoolorganisaties breed inzicht in digitalisering, en is een samenwerking van Kennisnet, PO-Raad en VO-raad. Het Kohnstamm Instituut heeft het onderzoek opgezet en uitgevoerd. Organisaties die meededen kregen een rapportage op maat over alle vier de hoofdthema’s van ICT binnen het onderwijs:

  • ICT-bekwaamheid en digitale geletterdheid
  • digitale leermiddelen
  • informatiebeveiliging, privacy en informatiemanagement
  • innovatie en ethiek

Eerste resultaten

Deelnemende scholen maken veel gebruik van digitale leermiddelen, waaronder open leermateriaal en zelf ontwikkelde middelen. Van de leraren in het po maakt 40% zelf leermiddelen. 38% van deze groep deelt dit materiaal niet met collega’s. Landelijk blijkt dat de meeste respondenten hun digitale geletterdheid als goed bestempelen. Zij zijn minder tevreden over hun kennis over artificiële intelligentie, al neemt de kennis daarover wel toe. Opvallend is dat digitale geletterdheid bij 25% van de deelnemers als leerlijn is opgenomen in het curriculum, terwijl de overige 75% er geen aandacht aan schenkt of niet weet op welke manier het is verwerkt in het leeraanbod.

Uit de monitor komt ook naar voren dat bijna 50% van de deelnemende scholen in het primair onderwijs geen visie heeft op de rol van ICT in het onderwijs. Leraren en schoolleiders zitten bovendien niet op één lijn over de vraag of er een duidelijke visie is. Dit maakt het lastiger om goed doordacht de mogelijkheden van ICT te benutten. Er zijn ook nog kansen om de informatiebeveiliging en het beheer van informatie in de school te verbeteren. 

Prioriteiten

De rapportage die elke deelnemende school heeft ontvangen, levert de school een prioriteitenlijst op. Waardevol is daarbij dat het de verschillende perspectieven binnen school inzichtelijk maakt. Hoe een schoolbestuurder bijvoorbeeld de aandacht voor digitale geletterdheid beoordeelt, kan binnen een schoolbestuur behoorlijk verschillen van de perceptie van een ict-coördinator, schoolleider of een leraar. Die verschillen in perceptie zijn dan een mooie aanleiding om in school samen het gesprek aan te gaan met elkaar.

Meer weten of meedenken over de MYRA? 

In december 2023 worden er webinars georganiseerd, waarin je als deelnemer van de MYRA 2023 meer informatie krijgt over het gebruiken van de rapportages. Als toekomstige deelnemer hoor je meer over hoe de MYRA het beste werkt voor jouw schoolorganisatie. Houd de agenda in de gaten voor updates. Ook vindt er een evaluatie plaats onder de deelnemers van MYRA 2023. Wil jij meedenken over de doorontwikkeling van de ict-monitor, of wil jij jouw ervaringen delen? Stuur dan een bericht naar Pim de Vente.  

Instappen in 2024

De eerste meting is een nulmeting. Door MYRA vanaf nu elk jaar in te vullen, wordt zichtbaar welke ontwikkeling de school doormaakt. Hierdoor groeit MYRA uit tot structurele meetlat voor het ICT-beleid van de school. Met de resultaten kan een schoolorganisatie ook kijken in hoeverre beleid en praktijk op elkaar aansluiten. In 2024 kunnen schoolbesturen opnieuw meedoen met een geactualiseerde versie. 

Wil je in 2024 meedoen aan MYRA? Laat het ons weten en we houden je op de hoogte.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten