Praktijkvoorbeeld

Sterrenscholen zoeken een tool voor gedifferentieerd rekenonderwijs

Steeds meer scholen willen beter inspelen op de individuele behoeften van kinderen. Zo ook de Sterrenscholen. Daar ontstond de wens voor een slimme ICT-tool waarmee je op maat rekenlessen kan bieden. Een instrument waarmee leraren snel en eenvoudig - per leerdoel en per leerling - divers leermateriaal kunnen vinden en inzetten. En om extra lesstof te kunnen selecteren voor de vakantieperiodes. Want de Sterrenscholen zijn het hele jaar open. In een versnellingsvraag ging SKOBOS (Stichting Katholiek Onderwijs De Beerzen Oirschot en Spoordonk) op onderzoek uit. 

Resultaat

Tijdens het beantwoorden van de versnellingsvraag "Hoe zorg je voor maatwerk op het gebied van rekenen?" zijn er verschillende opties naar voren gekomen die samen een uitgangspunt vormen voor een oplossing.

1. Dashboard / ballenbak

In de zoektocht van de leraren om op het juiste moment de juiste materialen aan te bieden aan de leerlingen, is onderzocht hoe het is een om een (digitaal) dashboard (ook wel ‘ballenbak’) in te zetten. Op deze manier moeten leraren beter materiaal kunnen vinden en variëren dat past bij de wensen en niveau van de leerlingen. Lees hoe je aan de slag kunt met de ballenbak in het artikel "Aan de slag met maatwerk rekenen op de Sterrenscholen".

2. Cruciale leermomenten

Om leerlingen lesstof op maat aan te bieden, is het belangrijk om te weten wat het huidige niveau is van een leerling en welke lesstof daar op aansluit. Daarom wordt er gewerkt met cruciale leermomenten. Dit kun je zien als bepaalde momenten waarop het niveau van een leerling wordt vastgesteld. Aan de hand van een cruciaal leermoment kan via ‘de ballenbak’ bepaalt worden welk lesmateriaal geschikt is voor de leerling. Onderwijsprojectbureau Thomas & Charles heeft daarom onderzoek gedaan naar de cruciale leermomenten met de daarbij behorende rekenstrategieën in het rekencurriculum van het basisonderwijs.

3. Proeftuin Rekenen

In navolging op de oplossing van een ‘ballenbak’ met rekenwerk op maat, is al een start gemaakt om dit in de praktijk te testen. De Proeftuin Rekenen was een experimentele digitale leeromgeving. Hierin hebben leraren van 8 basisscholen 'geproefd' hoe een overkoepelend dashboard kan helpen bij meer maatwerk voor het vak rekenen.

Achtergrond

Hoofdrolspelers in dit project zijn de Sterrenscholen. Op een Sterrenschool gaat het er nét even anders aan toe dan op de meeste basisscholen. Een volwaardige Sterrenschool geeft inhoud aan het 5-sterrenconcept. Het continurooster en de flexibiliteit in opvang en vakanties is de bekendste ster van een Sterrenschool. De vier andere sterren zijn: leren én opvang verzorgd door één combinatieteam van leerkrachten en pedagogisch medewerkers die tevens klassenassistent zijn, de nadruk op rekenen, taal en lezen, maatwerk voor ieder kind en binding met de buurt.

Om antwoord te geven op de vraag ‘Hoe kunnen wij maatwerk leveren op het gebied van rekenen?’, zijn er diverse partners van Kennisnet ingezet. Ten eerste heeft SKOBOS, een organisatie voor het primair onderwijs in Oirschot en omgeving, de versnellingsvraag ingediend. Verder zijn Vereniging IKOOK (nu opgegaan in de VNK, toenmalig belangenbehartiger van De Sterrenscholen), en Onderwijsonderzoeksbureau Thomas & Charles betrokken geweest.

De vier Leeuwen (Rotterdam)
Proces

Na enkele bijeenkomsten werd door middel van vraagverhelderingssessies vastgesteld wat de vraag was waar Kennisnet mee aan de slag kon: hoe kunnen we een koppeling van doelen, materialen en strategieën maken (‘ballenbak’) om maatwerk op het gebied van rekenen te kunnen leveren aan leerlingen? In de periode daarna kon er worden gestart met de omschrijving van gewenste resultaten. Zo was het een belangrijk doel om de cruciale leermomenten in deze zogenaamde ‘ballenbak’ te verwerken.

Om uit te zoeken welk maatwerk er geleverd moest worden, werden hier workshops over gegeven op scholen met behulp van het Maatwerk Kwadrant. Daarnaast deed een bureau onderzoek op scholen door leraren, schoolleiders en rekenspecialisten te interviewen en door materialen te reviewen. Tot slot kon al deze kennis in een pilot oftewel rekenproeftuin in de praktijk worden gebracht en worden gebundeld. Vier scholen kregen de kans om met deze pilot van het dashboard mee te doen.

Tijdens de versnellingsvraag kwamen de scholen regelmatig samen om kennis uit te wisselen, hun vraag aan te scherpen, te werken aan bovenstaande resultaten en om gezamenlijk in de slotbijeenkomst de vraag af te sluiten.

 

rekenen

Meer weten?

Verhalen bij dit praktijkvoorbeeld

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten