Nieuws

Effectief werken aan onderwijsverbetering? Maak gebruik van de Leeromgeving Onderzoekscultuur

Het onderwijs is voortdurend in verandering. Maar hoe zorg je ervoor dat die veranderingen ook echt leiden tot verbetering? En hoe werk je ‘evidence-informed’ aan schoolontwikkeling? Om scholen hierbij te ondersteunen hebben de PO-Raad en het NRO de Leeromgeving Onderzoekscultuur gelanceerd. Onderwijsprofessionals kunnen gratis gebruik maken van de leeromgeving op het Platform Samen Onderzoeken. 

De leeromgeving is bedoeld voor leraren, schoolleiders en schoolbestuurders die op een systematische en effectieve manier willen werken aan onderwijsverbetering. In de leeromgeving werken scholen stapsgewijs aan het benutten van wetenschappelijke en praktische kennis en expertise, het versterken van de samenwerkingscultuur en onderzoeksmatig werken. 

Hoe werkt de leeromgeving?

Deelnemers selecteren eerst een van de drie thema’s. Vervolgens kiezen zij hun rol: leraar, schoolleider of bestuurder. De leeromgeving helpt om stap voor stap  een scan van de gewenste situatie te maken en je doelen vast te stellen. Afhankelijk van de gemaakte keuzes biedt de leeromgeving actiepunten aan. Deze kun je vanuit de leeromgeving omzetten naar een werkplan. Hierbij krijgen deelnemers tips door voorbeelden, artikelen, instrumenten en filmpjes.

De leeromgeving is een initiatief van de PO-Raad en het NRO en komt voort uit de aanbevelingen uit het advies ‘Slimme Verbindingen’. De leeromgeving is ontwikkeld door onderzoekers en onderwijsprofessionals, zoals Anje Ros, lector Goed leraarschap, goed leiderschap van Fontys Hogeschool Kind en Educatie. 

Direct zelf aan de slag?

Bezoek de Leeromgeving Onderzoekscultuur. Wil je meer informatie? Neem dan deel aan het webinar over de leeromgeving op woensdag 21 april. Tijdens het webinar staat Anje Ros stil bij de voorwaarden van een onderzoekscultuur en bij het belang van een leven lang leren. Ook is er volop ruimte om vragen te stellen over de eigen onderzoekscultuur. Aanmelden kan via het aanmeldformulier. 

Over het Platform Samen Onderzoeken
Het Platform Samen Onderzoeken vloeit voort uit de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland’ en het vervolgadvies ‘Slimme Verbindingen’. Doel van de ontwikkelagenda is om de Kennisinfrastructuur voor het onderwijs te versterken en onderwijs en onderzoek sterker met elkaar te verbinden. Op het Platform Samen Onderzoeken zijn ook andere activiteiten uit de ontwikkelagenda te vinden. Denk aan de Leergang Onderzoeksmatig Besturen, de Kennistafels of de Pilot gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten