Nieuws

Inschrijving werkplaats ‘Gepersonaliseerd leren met behulp van ICT’ geopend

Wilt u, als schoolbestuurder(s) in het primair onderwijs in kaart brengen ‘wat werkt’ en ‘wat niet werkt’ op het gebied van gepersonaliseerd leren met behulp van ICT? Heeft u een bestaande of nader op te zetten samenwerking met hogescholen en universiteiten in uw regio? En wilt u de ontsloten kennis, tips en ervaringen met andere scholen delen om zo de sector verder te helpen? Dien dan uiterlijk 9 maart a.s. een vooraanmelding in.

Gepersonaliseerd leren: volop mogelijkheden maar kennis ontbreekt

ICT biedt vele mogelijkheden om het onderwijs te ondersteunen en daarmee gedifferentieerd onderwijs te verzorgen. Zo kan een leerling op het eigen niveau worden uitgedaagd en gestimuleerd. De mogelijkheden van gepersonaliseerd leren met ICT worden steeds beter in kaart gebracht maar kennis over ‘wat werkt’ en ‘wat werkt niet’ is nog onvoldoende beschikbaar. Hetzelfde geldt voor kennis over de leeruitkomsten en gevolgen van gepersonaliseerd leren. Om scholen op weg te helpen en gefundeerde keuzes te kunnen laten maken is deze kennis onontbeerlijk. Daarom worden scholen uit het primair onderwijs, hogescholen en universiteiten gestimuleerd om in samenwerking kennis rondom dit thema te gaan ontwikkelen en te delen. Hiervoor kunnen zij aanspraak maken op een subsidieregeling voor de oprichting van één werkplaats. Deze subsidie van 600.000 euro vloeit voort uit het programma ‘Slimmer leren met ICT’. Dit programma helpt schoolbesturen bij de implementatie van ICT. Door een werkplaats op te zetten wordt ook ‘evidence-based’ kennis ontwikkeld. Gezien de reeds bestaande werkwijze en onderlinge samenhang en verbinding, wordt deze werkplaats ondergebracht bij het NRO, net als de reeds bestaande werkplaatsen.

Meer informatie over de aanmeldprocedure en vervolgstappen?

Op de website van het NRO vindt u meer informatie over het doel, proces, richtlijnen en randvoorwaarden over het indienen van de subsidieaanvraag. Van belang is dat een vooraanvraag uiterlijk 9 maart 2018 is ingediend bij het NRO.

Over de werkplaatsen onderwijsonderzoek

In 2016 zijn er drie werkplaatsen onderwijsonderzoek opgezet die in een tweejarige pilot werken aan het ontwikkelen van kennis. Elke werkplaats bestaat uit een samenwerking tussen basisscholen, hogescholen en universiteiten. Zij werken vanuit een gelijkwaardige positie aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en hebben gemeen dat de onderzoeksvragen in de klas ontstaan. Een team van leraren, onderzoekers en studenten gaan samen aan de slag met deze vragen. Zo brengen zij wetenschap en dagelijkse praktijk dichter bij elkaar. De PO-Raad en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) zijn de initiatiefnemers van de werkplaatsen.

Meer info over de werkplaatsen vindt u op www.werkplaatsenonderwijsonderzoek.nl

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten