Nieuws

‘Leer ze lezen!’: gratis boek over effectief leesonderwijs vanaf nu beschikbaar

Bijna een kwart van de Nederlandse 15-jarigen heeft moeite met eenvoudige teksten. Maar hoe geef je vanaf de start op de basisschool effectief leesonderwijs? Het nieuwe boek ‘Leer ze lezen!’ biedt handvatten voor het verzorgen van goed leesonderwijs. Dankzij financiële steun van acht schoolbesturen, een hogeschool, vakblad Didactief en de PO-Raad is de digitale versie van ‘Leer ze lezen!’ nu voor iedereen gratis beschikbaar. 

‘Leer ze lezen!’ is op woensdagmiddag 27 januari, onder belangstelling van zo’n 250 leraren, bestuurders en andere onderwijsprofessionals, gelanceerd. Na een inleiding van Kees de Glopper, hoogleraar Taalbeheersing van het Nederlands en een van de auteurs van het boek, sprak Anko van Hoepen kort de aanwezigen toe. ,,Ik ben trots op het initiatief dat de besturen uit het primair onderwijs zijn gestart. Zij hebben samen de regie gepakt om een onderzoekende cultuur de school in te brengen. En dat is noodzakelijk, want het leesonderwijs is een van de meest actuele vraagstukken die spelen in het onderwijs. Ik hoop dan ook dat dit boek leraren helpt bij het geven van effectief leesonderwijs. Van Hoepen vervolgt: ,,Hoe kunnen we het tij keren? Dit boek is hier een mooie start voor, maar ik kijk ook uit naar de plannen van de Kennistafel Effectief Leesonderwijs die recent van start is gegaan.’’ 

Onderwijs evidence informed verrijken

Harrie van de Ven, bestuurder van Optimus en een van de initiatiefnemers sprak: ,,Dit boek is een succesvol vervolg op een reeds bestaande samenwerking. Het beroep leraar is een cruciaal kennisberoep. Het vraagt om een visie en pedagogische tact, maar ook om evidence informed te kunnen werken. Wij willen dit stimuleren, en daarom hebben wij dit boek gemaakt voor alle leraren en andere onderwijsprofessionals.’’

Van de Ven overhandigde het eerste exemplaar dan ook aan Erinn Niezing,  een van de leraren binnen zijn stichting. Niezing: ,,Ik heb al een inkijkje mogen hebben. En wat ik mooi vind, is de combinatie met eerdere boeken die uit dit initiatief zijn ontstaan. Ik noem bijvoorbeeld convergent differentiëren, uit het boek ‘Werk maken van Gelijke Kansen’, daar wordt in dit boek op verder gegaan. Ook de combinatie tussen theorie en praktijk vind ik heel sterk. Zo maak ik in mijn eigen klas gebruik van leesmaatjes. Ik koppel de sterke lezers aan de zwakkere lezers. Hierdoor pas ik mijn lesdoel niet aan, maar wel de manier waarop ik de les aanbied.’’

Over het boek

Leesonderzoekers Amos van Gelderen, Kees de Glopper en Roel van Steensel selecteerden voor het boek 23 kernpublicaties uit de schatkamer van het (internationale) onderzoek. Onderwijsjournalist Bea Ros beschrijft in een aanstekelijke en heldere stijl de inzichten over wat lezen is, wat je ervoor nodig hebt, hoe je het onderwijst en wat het brengt. Ook laten leraren bij de meeste hoofdstukken zien hoe zij deze wetenschappelijke inzichten toepassen in hun klaslokaal. 

Over ‘Leer ze lezen!’

Dit boek is tot stand gekomen door financiële bijdragen van acht schoolbesturen: Stichting Fedra, SKPO Novum, Kentalis, Josephscholen, Optimus, Stichting Klasse, KPOA, Lucas Onderwijsgroep, Hogeschool De Kempel en de PO-Raad. Het boek is een coproductie met Didactief/TBU. Leer ze Lezen! Is het derde boek dat uit deze samenwerking is ontstaan. Eerder verschenen ‘Op de schouders van reuzen’ en ‘Werk maken van gelijke kansen’.

Download het boek

Download gratis een digitaal exemplaar van het boek via www.leerzelezen.nl