Nieuws

Toolkit 'Samen innoveren in een innovatieteam'

Samenwerken aan een innovatief vraagstuk, met collega’s uit andere scholen, eventueel met studenten, onderzoekers, opleiders of mensen uit andere sectoren. Dat kan je veel opleveren! Dergelijke samenwerking is alleen lang niet altijd effectief, soms blijven deelnemers hangen in veel praten, soms wordt er te snel voor een oplossing gekozen. Henderijn Heldens en Anje Ros van het lectoraat Goed Leraarschap, Goed leiderschap van Fontys Hogescholen, hebben een methodiek ontwikkeld die je in acht bijeenkomsten door het proces leiden.

Heldens en Ros hebben de toolkit ‘Samen innoveren in innovatieteams’ ontwikkeld. Een praktische toolkit bestaande uit een handleiding, katern, PowerPoints, filmpjes en werkvormen die je zelf kunt aanpassen en die leiden tot diepgang en praktisch bruikbare oplossingen. Heldens: “Het samen innoveren vraagt complexe vaardigheden op het gebied van netwerkleren, ontwerpen en samenwerken. Door deze methodiek te gebruiken, ben je bezig met professionalisering”. Ros: “Tegelijk ontwerp je samen een praktische tool of handreiking die je helpt bij het innovatieve vraagstuk en test je deze in de praktijk.” De methodiek is gebruikt in verschillende situaties en de deelnemers waren enthousiast.

Toolkit met tools en tips

De toolkit is voor iedereen die in (bovenschoolse) teams op een effectieve manier wil samenwerken aan een innovatief vraagstuk. Voor elk van de acht bijeenkomsten is er een leidraad in de vorm van een PowerPoint met daarin doel, een agenda en werkvormen. Je werkt toe naar het ontwerpen van een tool en/of praktische handreiking. Zo heeft een team met leraren uit verschillende scholen en onderzoekers een praktische handreiking opgeleverd voor het bevorderen van een feedbackcultuur. Een team met leraren uit verschillende sectoren maakte een stappenplan voor formatief evalueren.

Webinar 19 november 2021

Op vrijdag 19 november van 11.00 tot 12.00 uur geven Heldens en Ros een webinar over deze effectieve werkwijze. Tijdens het webinar worden enkele opbrengsten van innovatieteams gedeeld. De methodiek ondersteunt bij het leggen van een goede verbinding met de eigen school en met het benutten van ieders netwerk. Er is tijdens het webinar voldoende ruimte om vragen te stellen over het samen innoveren. Aanmelden kan via de website van het Platform Samen Onderzoeken.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten