Nieuws

Werken aan duurzame verbetering van het opleidingsonderwijs

De digitale Leeromgeving Onderzoekscultuur Opleidingen van het Platform Samen Onderzoeken ondersteunt opleidingen om op een onderzoekende manier te werken aan onderwijsontwikkeling. Met tips uit de tool kunnen opleidingen voortdurend hun kwaliteit verbeteren en werken aan een onderzoekscultuur. De leeromgeving is een initiatief van de PO-Raad en het NRO en is een vervolg op de eerder ontwikkelde Leeromgeving voor scholen en schoolbesturen. Door het werken met beide leeromgevingen versterken partnerschappen Samen Opleiden de onderzoekscultuur binnen zowel de opleiding als de scholen.  

Met de gratis digitale leeromgeving werken opleidingen aan een lerende organisatie, waarin op onderzoeksmatige en systematische wijze wordt gewerkt aan onderwijsontwikkeling en -verbetering. gebruik wordt gemaakt van kennis en expertise en een samenwerkingscultuur wordt ontwikkeld. De leeromgeving is gebaseerd op het model van de Research-Engaged Schools van Godfrey en Brown.

Zelf aan de slag met een Onderzoekscultuur binnen de opleiding?

De leeromgeving helpt om stap voor stap een scan van de gewenste situatie te maken en doelen vast te stellen. Afhankelijk van de gemaakte keuzes biedt de leeromgeving actiepunten aan, die vanuit de leeromgeving zijn om te zetten naar een werkplan. De werkplannen van docenten, teamleiders en MT kunnen elkaar versterken. Onderweg krijgen deelnemers tips aangereikt door voorbeelden, artikelen, instrumenten en filmpjes. Deze concrete handvatten zijn apart uitgewerkt voor docenten, teamleiders en MT-leden.

Bezoek de gratis online leeromgeving

De leeromgeving is ontwikkeld door lector Anje Ros, lector Goed leraarschap, goed leiderschap van Fontys Hogeschool Kind en Educatie en lector Linda van den Bergh, lector Waarderen van diversiteit van Fontys OSO. Ga naar de Leeromgeving Onderzoekscultuur Opleidingen. Op de website van het Platform Samen Onderzoeken vind je de leeromgeving voor scholen en schoolbesturen om aan een onderzoekende cultuur te werken.  

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten