Nieuws

Academische leerkrachten roepen op: „maak meer gebruik van onze vaardigheden.”

Jonge, academisch geschoolde leerkrachten, de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB) en de PO-Raad zijn afgelopen week voor de tweede keer samengekomen om verder te praten over de rol en positie van academici binnen het primair onderwijs. Centrale vraag was wat zij nodig hebben om hun specifieke kennis en vaardigheden nog meer te benutten in de klas en in de school.
 

De jonge academici staan te popelen om theorie en praktijk meer met elkaar te verbinden. Zij willen inspireren, analyseren, aanjagen en toepasbare wetenschappelijke kennis de school in brengen. Dit om de kwaliteit van het onderwijs, in samenwerking met hun directe collega’s, te verbeteren. De academische vaardigheden van de leerkrachten worden nog onvoldoende benut. Zo blijkt uit de gesprekken. Ook werd duidelijk dat de rol en positie van academisch geschoolde leerkrachten op een aantal scholen nog verder vorm moet krijgen. Tijd en ruimte spelen hier logischerwijs een rol maar het gaat ook om samenwerking binnen de school.


Veel jonge academici zijn nog zoekende naar hoe zij hun kennis en vaardigheden kunnen inzetten. Om dit goed te kunnen doen is er een omgeving nodig die de meerwaarde van kennis en onderzoek omarmt en de juiste randvoorwaarden creëert. De oproep is om dit proces, vanuit de school, verder in te richten.




Kennisrotonde
In het kader van het ontsluiten van wetenschappelijke kennis in het onderwijs zijn de jonge academici geïnformeerd over de Kennisrotonde, een loket voor het wetenschappelijk onderbouwd beantwoorden van vragen uit de dagelijkse onderwijspraktijk. De reacties op de presentatie over de Kennisrotonde waren zeer positief. Tegelijkertijd bleek ook er meer gewerkt kan worden aan de zichtbaarheid van de Kennisrotonde „Wat is dit geweldig en waarom wist ik dit niet eerder?” aldus een van de aanwezigen.
 

Standpunt PO-Raad
Het aantal leraren in het basis- en speciaal onderwijs met een academische opleiding is de laatste jaren toegenomen. De PO-Raad is groot voorstander van het ontwikkelen en benutten van wetenschappelijke kennis binnen het onderwijs. Zo werken wij aan het verbeteren van de kennisinfrastructuur in de sector. Academisch geschoolde leerkrachten kunnen hier aan bijdragen. Zij brengen meer analytische vaardigheden, kennis en onderzoek de school in. Overigens streeft de PO-Raad niet naar uitsluitend academisch geschoolde leerkrachten. Wel ziet zij graag diversiteit binnen de lerarenteams. Meer diverse opleidingsroutes naar het leraarschap dragen hier aan bij. Lees meer over ‘de beste leraar voor de klas’ in ons actiepunten programma.


Hannah Bijlsma, bestuurslid BAB 


 

Over de BAB
De BAB heeft als doel het behartigen van de belangen van academici in het basisonderwijs, het delen van wetenschappelijke kennis en ervaringen en het waarborgen van de professionaliteit. Meer informatie over de BAB vindt u op www.bab.nl