Nieuws

Academische leraren in gesprek over carrièreperspectieven in het primair onderwijs

Jonge, academisch geschoolde leraren, de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB) en de PO-Raad zijn voor de derde keer samengekomen om verder te praten over de rol en positie van academici binnen het primair onderwijs. De PO-Raad is voorstander van meer academici in het primair onderwijs en krijgt via de ‘Speeches & Sushi’ bijeenkomsten een goed beeld van hun ervaringen en wat zij nodig hebben om te groeien in hun rol als academische leraar.

Carrièreperspectieven voor academici in het primair onderwijs was het centrale thema voor deze bijeenkomst. Het streven naar meer academici in het onderwijs brengt ook de vraag met zich mee in hoeverre het PO een aantrekkelijke werkgever is voor deze doelgroep. In het gesprek met de startende academici ging het voornamelijk over hoe zij carrièreperspectieven in het PO ervaren, en wat er volgens hen nodig is om te komen tot een aantrekkelijk perspectief. 

Zo kwam naar voren dat het relevant is dat een schoolbestuur een visie op de ontwikkeling van onderwijskwaliteit heeft uiteengezet. Binnen dit kader kunnen ook academische leraren hun meerwaarde tonen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een professionele onderwijsorganisatie en onderzoek en onderwijs meer met elkaar verbinden. De jonge academici willen inspireren, analyseren, aanjagen en toepasbare wetenschappelijke kennis de school in halen. En deze vaardigheden worden lang niet overal voldoende benut. Tegelijkertijd is het ook aan hen zelf om de eigen rol binnen de school te versterken. Zij zullen naar manieren moeten zoeken om hun toegevoegde waarde te laten zien en zichzelf te profileren.

De school als kennisorganisatie
Scholen zijn kennisorganisaties en onderwijs is een kennisintensieve activiteit. Voor de verbetering en innovatie van het onderwijs zullen we steeds meer gebruik gaan maken van wetenschappelijke kennis en onderzoek. Academische leraren spelen een centrale rol in het ontsluiten, toepassen en ontwikkelen van onderzoeksresultaten. De PO-Raad jaagt deze ontwikkeling aan en zal daarom de academische leraren blijven ondersteunen.