Nieuws

Leren van en in het buitenland met subsidie van Erasmus+

Wilt u subsidie aanvragen voor nascholing van personeel in een ander land en/of voor leerlingenuitwisselingen/partnerschappen met scholen in andere landen, dan kunt u gebruik maken van het programma Erasmus+.

Wat is Erasmus+

Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. De gedachte erachter is dat mensen zich voortdurend kunnen ontwikkelen door onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren: een leven lang leren. Scholen voor primair en voortgezet onderwijs kunnen via Erasmus+ subsidie aanvragen voor mobiliteitsprojecten voor hun personeel (Key Action 1) en voor samenwerkingsprojecten (Key Action 2). Vanuit Nederland kunt u via Erasmus+ samenwerken met en activiteiten uitvoeren in een van de 27 andere EU-landen, in Noorwegen, IJsland en Liechtenstein, in Turkije en in de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. 

Nascholing van personeel

Wilt u een nascholingscursus in een ander land volgen, of job shadowen of misschien zelfs wel lesgeven in een ander land in Europa? Dat kan via Erasmus+ (KA1). Trainingsactiviteiten helpen om de kennis en vaardigheden van professionals te vergroten. Personeel van scholen kan in het buitenland leren en werken en internationalisering wordt onderdeel van het schoolbeleid. De aanvraag wordt daarom vanuit de school (of het bestuur) ingediend; individuele aanvragen van leraren zijn niet mogelijk. De aanvraag kan eens per jaar worden ingediend (in 2019 is de deadline begin februari, de exacte datum is nog niet bekend), Een project duurt minimaal 12 en maximaal 24 maanden. Kijk voor alle voorwaarden en informatie op de website van het Nationaal Agentschap Erasmus+.

School Exchange Partnerships

Wilt u samenwerken met scholen in een van de 32 andere landen in Erasmus+ en leerlingen en leerkrachten uitwisselen? Dan kunt u gebruik maken van de School Exchange Partnerships van Erasmus+ (KA2). Dit is een vernieuwde actielijn met vereenvoudigde procedures. Hierbij werkt u minimaal twaalf en maximaal 24 maanden samen met één tot vijf andere scholen in Europa. De aanvraag wordt namens het partnerschap door de coördinerende school ingediend. De deadline in 2019 is eind maart.

Kijk voor alle voorwaarden en informatie op de website van het Nationaal Agentschap Erasmus+.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de mogelijkheden met Erasmus+? Meld u dan aan voor de maandelijkse nieuwsbrief. Nog vragen? U kunt die stellen aan één van de mensen van Erasmus+ via het algemene mailadres erasmusplus@erasmusplus.nl.

Het verhaal van basisschool Jan Harmenshof

Lees ook het verhaal van openbare basisschool Jan Harmenshof die haar leerlingen al van jongs af aan Engels leert en het belangrijk vindt dat haar leraren buitenlandervaring op doen. (pagina 8, beeldjaarverslag Erasmus+)