Nieuws

Professionalisering en Begeleiding Starters en Schoolleiders voor 2024 gecontinueerd; wijziging vanaf 2025

Medio augustus 2023 maakte het ministerie van OCW bekend dat de ‘Regeling bijzondere bekostiging Professionalisering en Begeleiding Starters en Schoolleiders’ (PBSS) voor de laatste 5 maanden van 2023 wordt voortgezet. De PO-Raad is met OCW in gesprek over de verdere toekomst van de PBSS-regeling. 

Uit de begroting blijkt dat voor 2024 de bekostiging wordt gecontinueerd. Op basis van lopende gesprekken met OCW verwachten we dat de regeling per 1 januari 2025 wordt gewijzigd. De minister heeft eerder aangegeven een deel van deze middelen te willen toekennen aan de onderwijsregio’s.

De PO-Raad heeft zich – samen met de VO-raad – hard gemaakt dat het budget dat jaarlijks is gemoeid met de PBSS (ca. 100 euro per leerling), structureel beschikbaar blijft voor de sector. Ook heeft de sectorvereniging als voorwaarde gesteld dat schoolbesturen zelf, gezamenlijk regie moeten kunnen blijven voeren over de besteding van middelen. Zo behouden we de ruimte om succesvol strategisch personeelsbeleid van schoolbesturen te laten continueren.  

Door de onderwijsregio's te faciliteren vereenvoudigen we de mogelijkheid om regionale afspraken te maken over de kwaliteit en kwantiteit van de begeleiding van starters en schoolleiders.

De komende periode gaan we met OCW in gesprek over de verdere uitwerking van deze regeling, hierbij betrekken we de Verenigingscommissie Arbeidsmarkt en Arbeidszaken.  

geld en cijfers

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten