Nieuws

Tien nieuwe aspirant-opleidingsscholen van start

Tien nieuwe partnerschappen kunnen aan de slag als partnerschap Samen Opleiden. Binnen een partnerschap werken scholen en lerarenopleidingen intensief samen om nieuwe leraren zo goed mogelijk op te leiden. Voor een groot deel worden studenten opgeleid binnen de school. De ambitie is om op termijn alle studenten aan een lerarenopleiding op te leiden binnen een  partnerschap Samen Opleiden. 

Maar liefst tien van de twaalf aanvragen zijn positief beoordeeld. Dit betekent dat de aspirant Opleidingsscholen een kwalitatief sterk ontwikkelplan hebben ingediend. Als aspirant-opleidingsscholen ontvangen zij subsidie in het kader van de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen.

Maak kennis met de nieuwe aspirant-opleidingsscholen

Van de tien nieuwe aspiranten zijn er maar liefst zes uit het primair onderwijs. Vanuit de PO-Raad en het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren feliciteren wij de nieuwe partnerschappen van harte. 

  • Partnerschap Drenthe- Kop van Overijssel 
  • Partnerschap Lang Leve(n) Leren! 
  • Samen opleiden voor academische leraren 
  • Aspirant Opleidingsschool Dordrecht 
  • Ieder1 leert Anders 
  • EMPO-Aspirant Opleidingsschool 

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren ondersteunt

Voor de aspiranten staan de komende jaren n het teken van doorontwikkeling tot erkende partnerschappen Samen Opleiden. Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren biedt ondersteuning. Onder meer door het opzetten van leernetwerken en het delen van kennis en ervaring. Bekijk de website platformsamenopleiden.nl.

 


 

Platform samen opleiden professionaliseren