Toolbox

Toolbox Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid gaat om de actieve belangstelling van de ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen, thuis en op school. Partnerschap (tussen ouders en school) is hierbij het sleutelwoord. De ouders en de school hebben elkaar nodig als het gaat om de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. 

Veel scholen, besturen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn op zoek naar manieren om ouders zo goed mogelijk bij het onderwijs van hun kind te betrekken. Op deze pagina vind je ondersteuningsmateriaal dat je kan helpen bij deze opgave.

Om het de partijen in het lokaal bestuurlijk overleg makkelijker te maken hun plannen en al bestaand beleid op elkaar af te stemmen, is een ondersteuningspakket ontwikkeld. Daarmee kunnen de betrokken partners hun ideeën over ouderbetrokkenheid in de Lokale Educatieve Agenda (LEA) gezamenlijk vormgeven, met respect voor elkaars bestuurlijke verantwoordelijkheden.

Het ondersteuningspakket bestaat uit een discussiestuk voor lokaal overleg, een factsheet en een screeningsinstrument waarmee de situatie in de eigen gemeente kan worden geïnventariseerd. Het pakket is ontwikkeld door Oberon en Cedin, in overleg met het ministerie van Onderwijs en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vanuit het programma ‘ouders en school samen’. 

 

Hieronder vind je een aantal interessante websites van organisaties rondom ouderbetrokkenheid.

 

Ouders & Onderwijs

Scholen op de Kaart

Samen zijn wij school

Tijdens de coronacrisis kunnen leerlingen les op afstand krijgen. De PO-Raad heeft in samenwerking met Kennisnet en Ouders & Onderwijs een aantal handige tips voor ouders op een rijtje gezet.

 

Hieronder vind je een aantal interessante websites van organisaties rondom ouderbetrokkenheid specifiek gericht op les in coronatijd.

 

Nederlands Jeugd Instituut - dossier corona

Les op afstand - oudercommunicatie

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten