Nieuws

Aanvullende afspraken over overgangsrecht op basis van vaststellingsovereenkomsten

In het Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2016-2017 is opgenomen dat wanneer werkgevers en werknemers uiterlijk op 1 juli 2016 in een vaststellingsovereenkomst afspreken dat ontslag plaatsvindt in de periode van 1 juli tot en met 31 december 2016, de huidige (onaangepaste) WOPO van kracht zou zijn. Nader overleg tussen cao-partners heeft geleid tot twee aanvullingen op deze afspraak, waaronder verlenging van de termijn tot 8 juli.

Ten eerste is afgesproken dat de termijn van 1 juli verlengd wordt tot 8 juli. De vaststellingsovereenkomst moet dus uiterlijk 8 juli 2016 zijn getekend. Let er daarbij op dat het ontslag nog wel plaatsvindt voor 1 januari 2017. In sommige gevallen zal daarom een kortere opzeggingstermijn moeten worden afgesproken.

Ten tweede is afgesproken dat in deze situaties ook sprake is van het vangnet tussen 65-jarige leeftijd en de nieuwe AOW-leeftijd. De hoogte van dit vangnet is 65%.

De cao-teksten, waaronder de nieuwe WOPO, zullen deze week worden gepubliceerd.