Nieuws

Aanvullende afspraken over overgangsrecht op basis van vaststellingsovereenkomsten

In het Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2016-2017 is opgenomen dat wanneer werkgevers en werknemers uiterlijk op 1 juli 2016 in een vaststellingsovereenkomst afspreken dat ontslag plaatsvindt in de periode van 1 juli tot en met 31 december 2016, de huidige (onaangepaste) WOPO van kracht zou zijn. Nader overleg tussen cao-partners heeft geleid tot twee aanvullingen op deze afspraak, waaronder verlenging van de termijn tot 8 juli.

Ten eerste is afgesproken dat de termijn van 1 juli verlengd wordt tot 8 juli. De vaststellingsovereenkomst moet dus uiterlijk 8 juli 2016 zijn getekend. Let er daarbij op dat het ontslag nog wel plaatsvindt voor 1 januari 2017. In sommige gevallen zal daarom een kortere opzeggingstermijn moeten worden afgesproken.

Ten tweede is afgesproken dat in deze situaties ook sprake is van het vangnet tussen 65-jarige leeftijd en de nieuwe AOW-leeftijd. De hoogte van dit vangnet is 65%.

De cao-teksten, waaronder de nieuwe WOPO, zullen deze week worden gepubliceerd.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten