Nieuws

CAO PO 2016-2017 aangepast

Naar aanleiding van de onlangs afgesproken tijdelijke oplossing voor de vervangingsproblematiek binnen het primair onderwijs, is de CAO PO 2016-2017 aangepast.

De PO-Raad heeft onlangs afspraken kunnen maken die scholen tijdelijk enige ruimte geven in de vervangingsproblematiek door de Wet werk en zekerheid (Wwz). In de maanden januari, februari en maart (wanneer de ziektevervanging het meest nijpend is) van 2017 en 2018 tellen tijdelijke contracten voor kortdurende vervanging van ziekteverzuim niet mee voor de ketenregeling. Lees hier meer over de regeling.

Deze afspraken zijn nu vastgelegd in nieuwe artikelen in de CAO PO 2016-2017. Dit zijn de artikelen artikel 3.5a en artikelen 4.6a1 en 4.6a2. De aangepaste cao geldt vanaf 1 januari 2017. In de cao zijn ook enkele tekstuele wijzigingen opgenomen en is Bijlage XIX toegevoegd.

De aangepaste versie van de CAO PO 2016-2017 is hier te downloaden.