Nieuws

Voortgang cao-onderhandelingen 2023

De PO-Raad onderhandelt op dit moment met vakbonden over een cao-akkoord voor de sector primair onderwijs. Naast een goede loonsverhoging (gelijk in primair en voortgezet onderwijs) gaat het om allerlei inhoudelijke onderwerpen. De voortgang van het proces wordt beïnvloed door een aantal recente ontwikkelingen. 

De PO-Raad heeft samen met de werkgeversorganisaties van de andere onderwijssectoren aan het kabinet gevraagd om de bekostiging zodanig te verhogen dat een marktconforme loonontwikkeling mogelijk is. Het kabinet heeft daar in negatieve zin op gereageerd. In juni hebben de vakbonden hun leden daarom opgeroepen deel te nemen aan een landelijke actiedag op 5 oktober. Die actie is gericht op het kabinet om meer geld beschikbaar te krijgen voor hogere loonsverhogingen in de cao's van primair en voortgezet onderwijs. Vanwege het demissionaire karakter van het kabinet lijkt de kans op succes gering. Daarnaast leidt het afwachten van een resultaat van de stakingen ertoe dat er op zijn vroegst een cao-akkoord in november/december gesloten zou kunnen worden. Dit klemt te meer door de onlangs afgesloten cao-akkoorden in andere onderwijssectoren.  

De PO-Raad gaat de komende tijd verder overleggen met de vakbonden met de insteek om voor de stakingsdag tot een goed resultaat te komen voor de sector en voor de medewerkers in het primair onderwijs. 

Leerling maakt een toets

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten