Nieuws

Programma manifestatie 27 juni is bekend

Dinsdagmiddag 27 juni overhandigt het PO-front de petitie aan de politiek in Den Haag. Vanaf 15.00 uur is de inloop op het Malieveld en om 16.00 uur begint daar de manifestatie. Op de website van PO-front staat het globale programma. Op die pagina kunt u ook doorgeven met hoeveel mensen uw school/scholen wordt vertegenwoordigd tijdens de manifestatie. Het is belangrijk dat de organisatie zicht heeft op het aantal te verwachten deelnemers.

De scholen/schoolbesturen die zich aanmelden voor de manifestatie worden op de website aangegeven op een kaart van Nederland. De kaart wordt op dit moment al goed gevuld. Als u van plan bent om met een bus naar Den Haag te komen, dan moet u dat ook zo snel mogelijk melden, zodat de organisatie voldoende parkeerplaatsen kan regelen. 

Het PO-front heeft informateur Tjeenk Willink in een open brief uitgenodigd om op 27 juni de petitie in ontvangst te nemen. Daarnaast is aan Tjeenk Willink gevraagd bij te dragen aan een regeerakkoord waarin voldoende extra geld beschikbaar is voor het primair onderwijs. De petitie van PO-front die hiertoe oproept, is ondertussen al door meer dan 250.000 mensen ondertekend en dat aantal loopt nog steeds op.

Het PO-front heeft daarnaast een zogenaamde ultimatumbrief aan alle partijen in de Tweede Kamer gestuurd. De partijen moeten vóór 23 juni 10.00 uur de schriftelijke garantie geven dat er de komende periode extra geld gaat naar het primair onderwijs, zodat salarissen kunnen worden verhoogd en werkdruk verminderd. Daarnaast wil het PO-front de schriftelijke garantie dat partijen dit standpunt ook in een regeerakkoord zullen laten opnemen. Geven de fracties de gevraagde garanties niet, dan zijn acties op 27 juni onvermijdelijk.

Opvangplicht

De partijen van het PO-front vragen schoolbesturen om op 27 juni pragmatisch om te gaan met de opvangplicht en iets te regelen voor de ouder die dat echt niet zelf kan. Juristen zijn het er op dit moment niet eens over of schoolbesturen tijdens de prikactie nu wel of geen opvangplicht voor leerlingen hebben als ouders daar echt niet zelf voor kunnen zorgen. Het schoolbestuur is er in ieder geval voor verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat ouders ruim van tevoren op de hoogte zijn gesteld van de actie en wat die betekent voor hun kinderen.

Van ouders kan worden gevraagd de kinderen tijdens de actie thuis te houden. Het schoolbestuur kan personeel dat werkwillig is, vragen om op één of meerdere scholen binnen het bestuur opvang te verzorgen. Personeel dat meedoet aan de actie kan niet worden verplicht om voor opvang te zorgen, zij mogen dit weigeren op grond van hun recht op collectief actievoeren. Het kan voorkomen dat het een schoolbestuur niet lukt om de opvang intern te organiseren. In dat geval kan het schoolbestuur ook externe opvang regelen. De kosten daarvan zijn voor de ouders, die daarover vooraf worden geïnformeerd. 

In een handleiding voor schoolbesturen vindt u alle informatie over waar u aan moet denken bij de prikactie en hoe dit juridisch allemaal werkt. 

Het PO-front is een uniek samenwerkingsverband van de actiegroep PO in Actie met onderwijsbonden (Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs, Federatie van Onderwijsvakorganisaties, FNV), de schoolleiders (Algemene Vereniging van Schoolleiders) en de PO-Raad, namens de schoolbesturen in het primair onderwijs.

Downloads

310.62 KB
409.09 KB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten