Nieuws

Update: Vakbonden bevestigen staking van 6 november

De onderwijsvakbonden roepen hun leden werkzaam uit het primair en voortgezet onderwijs in het hele land op tot een staking op woensdag 6 november 2019. Dat hebben de bonden formeel aangekondigd in een brief aan de PO-Raad en op 4 november bevestigd.

De PO-Raad heeft de formele aanzegging van de landelijke staking ontvangen van de Algemene Onderwijsbond (AOb), Algemene Vereniging van Schoolleiders, CNV Onderwijs, Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv), FNV Onderwijs en Onderzoek en van Leraren in Actie. De bonden hebben de PO-Raad gevraagd om haar leden te informeren over de acties. Het is de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen om leerlingen, ouders en eventueel anderen in kennis te stellen van de acties. Schoolbesturen vinden in een handreiking informatie over alle zaken waar werkgevers aan moeten denken voor, tijdens en na de staking. 

Het collectief actierecht is neergelegd in artikel 6 van het Europees Sociaal Handvest. Door de formele aankondiging die de PO-Raad heeft ontvangen zijn de deelnemers aan de collectieve acties beschermd tegen onrechtmatige sancties van de werkgever vanwege hun deelname aan de collectieve acties.

Leden van de PO-Raad kunnen contact opnemen met de Helpdesk met vragen over de actie.

Downloads

201.94 KB
206.88 KB
94.03 KB
82.51 KB