Nieuws

Voorbeeldfuncties pedagogisch educatief medewerker beschikbaar

Vakbonden en PO-Raad hebben twee voorbeeldbeschrijvingen gemaakt voor de functie pedagogisch educatief medewerker. De voorbeeldfuncties kunnen worden gebruikt bij het actualiseren van de functies voor het onderwijsondersteunend personeel.

Iedere werkgever actualiseert zijn functiegebouw voor de onderwijsondersteunende functies. Dit betekent dat een afweging wordt gemaakt of nieuwe functiebeschrijvingen nodig zijn. Indien nieuwe functiebeschrijvingen nodig zijn, worden keuzes gemaakt welke functies worden gehanteerd. (voorbeeldfuncties of nieuwe eigen functies). Besluiten worden genomen met instemming van de PGMR.

Het actualiseren van de onderwijsondersteunende en leidinggevende functies zou volgens afspraak voor 1 augustus 2020 worden afgerond. In verband met de drukte in de scholen rondom COVID-19 hebben sociale partners afgesproken deze termijn te verlengen tot 1 november 2020. De beloningsconsequentie van het herwaarderingsproces  wordt dan met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2020 ingevoerd.

De nieuwe voorbeeldfuncties voor pedagogisch educatief medewerker zijn ontwikkeld in overleg met mensen uit de praktijk. Door omstandigheden komen de voorbeeldfuncties erg laat beschikbaar. De PO-Raad en de vakbonden hopen dat ze nog gebruikt kunnen worden als ondersteuning bij de dialoog over de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die horen bij het opgedragen werk. De functiebeschrijvingen zijn gewaardeerd door een SPO-gecertificeerde FUWA-deskundige en kunnen direct in de praktijk gebruikt worden. Gebruik ervan is niet verplicht.

Indien voor de medewerker een hogere schaal gaat gelden, wordt hij ingepast in het naasthogere bedrag (daarbij wordt rekening gehouden met toelagen). Indien voor de medewerker een lagere schaal gaat gelden, behoudt de medewerker zijn salaris (inclusief uitzicht).

Links & downloads

Voorbeeldfunctiebeschrijving Pedagogisch educatief medewerker A
1.36 MB
Voorbeeldfunctiebeschrijving Pedagogisch educatief medewerker B
1.73 MB