Nieuws

Informatie-uitwisseling over gewichtencontrole

Om schoolbesturen te ondersteunen bij de communicatie met de onderwijsinspectie/Deloitte over de gewichtencontrole, wil de PO-Raad informatie hierover bundelen. Zij roept schoolbesturen daarom op om hun ervaringen met de gewichtencontrole te delen op mijnporaad.nl.

Eind 2015 kwamen er veel reacties bij de PO-Raad binnen over de controle op de gewichtenregeling. Deze reacties gingen met name over de onzorgvuldigheid van het proces en de onduidelijke communicatie hier rondom. Aan de hand van deze informatie heeft de PO-Raad samen met De Haagse Scholen overleg gevoerd met ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de Inspectie van het Onderwijs en DUO. Naar aanleiding van deze gesprekken zijn nadere afspraken gemaakt over de procesgang, met name gericht op de fase van hoor en wederhoor en de bezwaarprocedure. 

Tijdens de fase van hoor en wederhoor kan een schoolbestuur zijn kijk op de beoordeling van Deloitte toelichten. In deze fase is er in principe geen mogelijkheid om aanvullende gegevens te verstrekken. Dit is wél mogelijk bij een bezwaarprocedure.

Om schoolbesturen te ondersteunen bij de communicatie met de onderwijsinspectie/Deloitte over de gewichtencontrole biedt de PO-Raad hen de gelegenheid om met elkaar op mijnporaad.nl informatie hierover met elkaar te delen. Dit kan door te reageren op dit bericht op mijnporaad.nl. De PO-Raad zal deze reacties vervolgens verzamelen in een document. U kunt uw informatie en ervaringen ook rechtstreeks mailen naar onze beleidsadviseur Financiën, Reinier Goedhart.