Nieuws

Landelijk onderzoek naar financiering Samen Opleiden en begeleiding van starters

De PO-Raad stimuleert de regionale samenwerking tussen besturen, scholen en opleidingen. Dit is opgenomen in onze Strategische Agenda. Deze samenwerking krijgt onder andere vorm in de zogenoemde Opleidingsscholen. Hier werken schoolbesturen en lerarenopleidingen nauw samen aan het opleiden van leraren. De Opleidingsscholen hebben een ambitie om te groeien. Deze ambitie wordt door de sectorraden en het Ministerie van OCW onderschreven. Om de mogelijkheden in kaart te brengen wordt er op korte termijn gestart met een onderzoek naar de financiering.

Binnen de Opleidingsscholen vindt zo’n veertig procent van de opleiding op de werkvloer in de school plaats. Zo komen opleiding en dagelijkse beroepspraktijk samen. Dit vraagt om een nauwe samenwerking tussen de betreffende schoolbesturen en de opleidingen op het gebied van begeleiding op de werkvloer en de inrichting van het curriculum. In het primair onderwijs zijn er 32 Opleidingsscholen. Deze Opleidingsscholen worden ondersteund door het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren. De Opleidingsscholen bieden mogelijkheden voor de begeleiding van starters, meer samenwerking in de doorgaande lijn van professionalisering en voor innovatie en onderzoek. De ambitie van het platform Samen Opleiden is om tot een landelijke dekking van het aantal opleidingsplekken te komen. Om dit te kunnen realiseren zijn er ook meer schoolbesturen nodig die de samenwerking aan willen gaan in een bestaande Opleidingsschool of een nieuwe samenwerking op willen starten.

De PO-Raad, VO-raad, Vereniging Hogescholen en de VSNU werken samen met het Ministerie van OCW aan de landelijke uitwerking van de ambitie. Om de mogelijkheden voor de beoogde, landelijke uitbreiding goed in kaart te brengen wordt er in opdracht van het Ministerie van OCW een onderzoek uitgevoerd naar de financiering van de trajecten binnen Opleiden in de School en de begeleiding van starters. Met dit onderzoek komt er meer inzicht in de bekostiging door besturen, opleidingen en regelingen. De sectorraden maken deel uit van de advies- en begeleidingscommissie van het onderzoek. Het onderzoek wordt naar verwachting medio september afgerond.
 
Voor vragen kunt u terecht bij Nienke van der Steeg