Nieuws

Onderwijshuisvesting: nieuwbouw of toch renovatie?

Bouwadviesbureau HEVO heeft de Kostenconfiguratoren voor nieuwbouw en renovatie geactualiseerd voor 2020. Met deze handige tool kunnen schoolbesturen in het po, vo en (v)so berekenen hoeveel renovatie of nieuwbouw hen gaat kosten.

De kostenconfigurator is een handig instrument waarmee schoolbesturen en gemeenten de voor- en nadelen van renovatie en nieuwbouw op basis van de kosten kunnen afwegen en daarmee een onderbouwde keuze kunnen maken. HEVO ontwikkelde daarnaast ook een Afwegingskader Onderwijshuisvesting. Het afwegingskader biedt een bredere blik dan alleen het kostenplaatje en kan schoolbesturen verder ondersteunen bij de renovatie of nieuwbouw van hun schoolgebouwen.