Nieuws

Rapporteer energiebesparende maatregelen in eLoket

Scholen met een elektriciteitsverbruik vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas per jaar, moeten uiterlijk 1 juli 2019 rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Met deze informatieplicht wil de overheid stimuleren dat scholen meer energie besparen. Schoolbesturen moeten hun rapportages indienen bij het nieuwe eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De PO-Raad raadt ook scholen met een energieverbruik onder de grenswaarde aan de vernieuwde Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) te raadplegen.

Lees de brief van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat over de informatieplicht.

Scholen die meer verbruiken dan de grenswaarden van 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas per jaar, moeten in principe alle maatregelen van de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) nemen. Dit geldt voor ongeveer twintig procent van de scholen in het primair onderwijs. Hierbij gaat het nadrukkelijk om het verbruik. Wat de school zelf al compenseert door bijvoorbeeld het aanbrengen van zonnepanelen, doet voor de informatieplicht niet ter zake. Op de lijst met maatregelen staan bijvoorbeeld het isoleren van spouwmuren, het aanbrengen van ledverlichting en van tijdschakelaars voor het ventilatiesysteem, zodat deze niet onnodig aanstaat buiten schooltijd.

Beredeneerd afwijken

Neemt een schoolbestuur voor een ‘informatieplichtige’ school niet alle maatregelen, dan moet zij hiervoor goede redenen geven. Vanzelfsprekend is het toegestaan om de maatregelen in te plannen op natuurlijke (vervangings)momenten. In de rapportage moet dan worden aangegeven voor wanneer een aanpassing op de planning staat.

Ook scholen onder de grenswaarde moeten aan de slag

Scholen met een energieverbruik van minder dan 50.00 kWh of 25.000 m3 vallen formeel niet onder de Wet Milieubeheer en zijn vanuit deze wet dus niet verplicht de maatregelen te nemen. Toch raadt de PO-Raad schoolbesturen aan ook deze schoolgebouwen langs de nieuwe maatregelenlijst te leggen en te bepalen welke maatregelen goed uitvoerbaar zijn op de scholen. Immers, alle scholen moeten vanuit het klimaatakkoord energie besparen, hoe groot of klein ze ook zijn. De maatregelen uit de lijst verdienen zichzelf binnen vijf jaar terug, dus geld zou geen excuus mogen zijn, vindt de PO-Raad.

Ondersteuning bij energie besparen

Het programma 'Scholen Besparen Energie' ondersteunt schoolbesturen bij het nemen van laagdrempelige vormen van energiemaatregelen, om zo op een verantwoorde manier te zorgen voor een lagere energierekening. Dit programma, dat bedoeld is voor álle scholen (ook die niet onder de Wet Milieubeheer vallen), gaat in april van start. Aanmelden is nu al mogelijk via info@scholenbesparenenergie.nl.

Bestuurt u scholen waarvoor de informatieplicht geldt? Neem dan deze stappen:

  1. Ga naar de webpagina met de erkende maatregelen lijst (EML) voor het onderwijs
  2. Breng aan de hand van die lijst de genomen erkende maatregelen voor uw school/scholen in kaart
  3. Rapporteer dit in eLoket. Het stappenplan bereidt u hier op voor. U kunt het rapporteren ook uitbesteden aan een intermediair. Let op! U heeft een eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig voor de rapportage. Dit kunt u aanschaffen op de website van eHerkenning. Houd rekening met een levertijd die kan oplopen tot dertig werkdagen. Vraag de eHerkenning dus zo snel mogelijk aan. Aan eHerkenning zijn kosten verbonden die per leverancier kunnen verschillen.

Gemeenten en omgevingsdiensten zullen toezien op de naleving van de energiebesparingsplicht.

Meer informatie

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten