Nieuws

Praten over inclusief werkgeverschap & banenafspraak voor funderend onderwijs

Negentien deelnemers waren op 6 november 2020 online aanwezig bij de Inspiratiesessie Inclusief Werkgeverschap & banenafspraak voor funderend onderwijs regio Amsterdam. PO-Raad, VO-raad, Sociaal Werkkoepel Amsterdam en het WSP Groot-Amsterdam organisserden deze sessie. Dit zijn de gedeelde lessen. En meer regionale sessies volgen.

Sjoerd Arlman, hoofd onderwijs en leerplicht van de gemeente Amsterdam, benadrukt hoe belangrijk het is dat iedereen in onze samenleving mee doet. Tegelijk maakt hij een kanttekening: “Het is in het onderwijs op dit moment moeilijk om alles draaiende te houden, met corona en niet te vergeten het lerarentekort.” Arlman gaat in op kansen en mogelijkheden van inclusief werkgeverschap en de win-win situatie die dat vaak oplevert. Termen als loonwaardesubsidie, begeleiding op de werkvloer en 'jobcarving' komen voorbij. Allemaal waardevolle instrumenten voor inclusief werkgeverschap.

Ook al begin je op een praktijkschool, dan nog kun je een heleboel bereiken

Het betoog van Arlman wordt bekrachtigd met een voorbeeld uit de praktijk, Het Plein in Amsterdam. Sheila Gijzen, stelt zich voor, was ooit leerling op Het Plein. In het kader van de Banenafspraak kwam zij terug als stagiair klassenassistent en inmiddels werkt ze er als leermeester/docent met een reguliere formatieplek. Op school is zij een rolmodel voor de kinderen. “Ook al begin je op een praktijkschool, dan nog kun je een heleboel bereiken”, zegt Gijzen. Op Het Plein werken op dit moment twee medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. “En dat tot volle tevredenheid van alle partijen”, vertelt schooldirecteur Jochem Luijckx, “de vakkrachten geven elementaire taken uit handen en houden zodoende meer tijd over, de begeleiding is met veel enthousiasme opgepakt door onze collega Maartje en de nieuwe collega’s hebben het enorm naar hun zin en pakken steeds meer taken op. Het is een leerproces voor ons allemaal en de keuken is nog nooit zo netjes geweest!” Sheila sluit af met de woorden: “Als je aan het eind van de dag de kinderen met een goed gevoel de klas uit ziet gaan, dat is echt het mooiste wat er is.”

Bestaande vacatures kunnen toegankelijk gemaakt worden voor kandidaten met afstand tot werk of met een arbeidsbeperking

Break-out sessies

Break-out 1

Monique Menting en Jeanette Joseph van het WSP Groot-Amsterdam gaan met name in op de ondersteuning bij inclusief werkgeverschap. Wat meteen duidelijk wordt, is dat alle zorg om werkgevers bij te staan altijd maatwerk is. Samen wordt gekeken naar de mogelijkheden. Zo hoeven er vaak geen banen gecreëerd te worden, maar kunnen bestaande vacatures toegankelijk gemaakt worden voor kandidaten met afstand tot werk of met een arbeidsbeperking. Uit analyse is gebleken dat er in het onderwijs op alle functieniveaus taken zijn die niet per se door vakkrachten hoeven worden uitgevoerd (zie www.inclusievearbeidsorganisatie.org). Dit gaat om taken als toezicht houden, het helpen van kinderen met eenvoudige opdrachten, kopiëren, boodschappen doen, schoonmaken, software updaten, onderhouden van het schoolplein en nog heel veel andere taken.

Zoals eerder tijdens deze bijeenkomst naar voren kwam, is er vaak sprake van een win-win situatie, zeker omdat het WSP ook op arbeidsrechtelijk en financieel vlak de nodige instrumenten tot haar beschikking heeft. Zo worden scholen geholpen met werving en selectie, begeleiding, stages, subsidies, no-risk polis en natuurlijk nazorg.

Break-out 2

Anneke Broekman van de sociaal werkkoepel Amsterdam leidt de sessie over begeleiding bij inclusief werkgeverschap. Ze vertelt dat schoolleiders nog wel eens denken dat iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt of een arbeidsbeperking de werkdruk nog verder zal opvoeren. “Wat veel mensen niet weten is dat de gemeente Amsterdam intensieve begeleiding verzorgt door onder meer het inzetten van een jobcoach”.

Ze geeft toe dat de schoolleiders een punt hebben als ze zeggen dat de begeleiding in de eerste fase extra tijd en aandacht kost. Zo moet iemand op de werkvloer de taak van intern begeleider, de zogenaamde HARRIE, op zich nemen. Een HARRIE is iemand met de volgende kwaliteiten: Hulpvaardig, Alert, Rustig, Realistisch, Instruerend en Eerlijk. Schooldirecteur Jochem Luijckx voegt eraan toe dat het contact tussen de jobcoach en de HARRIE van wezenlijk belang is. “Er moet snel geschakeld kunnen worden, zodat eventuele problemen in de kiem aangepakt kunnen worden”. Verder benadrukt hij nogmaals dat de investeringen ruimschoots de moeite waard zijn.

Break-out 3

Richard Brinkman, arbeidsdeskundige en werkzaam bij de stichting Onderwijsspecialisten, deelt het voorbeeld van een organisatie met 25 scholen in het speciaal onderwijs. Bij de Onderwijsspecialisten zijn inmiddels negentien mensen werkzaam in het kader van de Banenafspraak en daar ligt dus een schat aan inclusie-ervaring. Er is sprake van volwaardige arbeidsplaatsen en er is dus duidelijk altijd meerwaarde voor de scholen. “Geld blijft natuurlijk een issue”, aldus Richard, “ik hoorde vaak van schoolleiders, ik heb geen formatie.” Om uit die financiële discussie te blijven creëerde Richard een bovenschoolse kostenplaats vanuit het collectief. Alle scholen dragen bij en op deze manier hoeft geld geen obstakel te zijn. Ook is de centrale regie beter te voeren en het traject beter te monitoren. Richard: “Ik weet precies van die negentien trajecten wat er speelt en wat er nodig is aan begeleiding en ondersteuning.” De ervaring leert dat na twee tot drie jaar de collegae vaak opgenomen worden in de reguliere formatie.

Meer regionale inspiratiesessies

In 2021 komen er in meer regio's inspiratiesessies over Inclusief Werkgeverschap & banenafspraak voor funderend onderwijs. De volgende sessie zijn gepland:

Er worden op dit moment sessies gepland in de regio's Amersfoort, Haaglanden, Midden Brabant, Rijnmond, Twente en Zuid-Holland Centraal. Op de websites van de PO-Raad en VO-raad komen de actuele datums en een link naar het inschrijfformulier voor elke sessie.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten