Nieuws

Hulp nodig bij anders organiseren?

Hoe kan anders organiseren helpen de kansengelijkheid voor leerlingen te vergroten? Of hoe kan het binnen jouw schoolbestuur een bijdrage leveren aan het verminderen van de werkdruk van leraren? Dien nu je innovatievraag anders organiseren in bij de PO-Raad en ontvang ondersteuning bij de beantwoording van je vraag.

Eigentijds onderwijs vraagt om continue verbetering, ook van de organisatie van het onderwijs. Zoals het onderwijs nu is ingericht biedt het soms onvoldoende mogelijkheden om antwoorden te geven op uitdagingen zoals het lerarentekort, werkdruk en passend onderwijs. Anders organiseren kan scholen en schoolbesturen kansen bieden slim met deze uitdagingen om te gaan en de grenzen van wat mogelijk is op te zoeken.
 

Toekomstbestendig onderwijs

Daarnaast biedt anders organiseren de mogelijkheid het onderwijs toekomstbestendig in te richten, passend bij de huidige behoeften van leerlingen en ouders. Onderwijskwaliteit staat hierbij altijd voorop. De PO-Raad wil scholen die willen innoveren en anders organiseren ondersteunen, goede voorbeelden delen en het gesprek hierover onder besturen stimuleren.
 

Vragen over anders organiseren?

Heb jij een vraag met betrekking tot anders organiseren die binnen de huidige wet- en regelgeving valt? Het project anders organiseren biedt scholen en schoolbesturen met een innovatievraag op het gebied van anders organiseren de volgende ondersteuningsvormen aan;

  • Begeleiding door een expert, op maat en gericht op een duurzame veranderaanpak
  • Deelname aan ontwikkelgroepen van meerdere scholen en besturen om van en met elkaar te leren
  • Deelname aan themabijeenkomsten met gevarieerde presentaties en workshops
  • Informatie en goede voorbeelden op de website om zelf mee aan de slag te gaan.