Nieuws

Voorlopers onderwijsregio’s van start

Er zijn 29 aanvragen ingediend door samenwerkende schoolorganisaties, lerarenopleidingen en de beroepsgroep die aan de slag willen als voorloper voor de ontwikkeling van een onderwijsregio. De voorlopers zijn vaak bovensectoraal, maar soms ook specifiek voor primair, voortgezet onderwijs of mbo. De organisaties bundelen hun krachten voor hun regionale onderwijsarbeidsmarkt. Het doel is dat ze gezamenlijk zorgen voor voldoende leraren, schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel die met plezier werken in het onderwijs, goed opgeleid zijn, hun vak bijhouden en zich verder kunnen ontwikkelen.  

De samenwerkende organisaties in de regio hebben vanuit hun eigen praktijk een plan gemaakt van de maatschappelijke opgave die je met elkaar wil aanpakken. Nog niet alle aanvragen voldoen al (volledig) aan de gestelde eisen. Dat geldt met name voor de betrokkenheid van de beroepsgroep. Vanuit OCW gaat een landelijke Realisatie-eenheid met de regio’s aan de slag, zodat voor de zomer duidelijk is welke regio’s zich allemaal voorloper mogen noemen.  

Lerende aanpak 

Kenmerkend voor de lerende aanpak die nu is gekozen, is dat er ruimte is om het beschreven doel (‘de maatschappelijke opgave’) zo uit te werken dat dit past bij de opdracht en de wensen van de partijen die regionaal samenwerken. In het rapport ‘Denken, doen en doorpakken in de regio’ heeft de PO-Raad al eerder gepleit voor deze opgavegerichte aanpak. Voorlopers gaan vervolgens in kennissessies hun bijdrage aan het monitoringsonderzoek en hun ervaringen delen. Zo kunnen andere schoolorganisaties, lerarenopleidingen en vakbonden/beroepsorganisaties hiervan kennisnemen en vervolgens zelf de regie in handen nemen voor hun regionale onderwijsarbeidsmarkt. Voorlopers krijgen voorrang bij besluitvorming over experimenteerruimte, op voorwaarde dat hun voorstel voldoet aan de toetsingskaders.  

Leergang Regionale samenwerking arbeidsmarktvraagstukken

Steeds meer schoolorganisaties bundelen hun krachten, al dan niet als voorloper. Goed samenwerken, blijkt in de praktijk echter niet altijd even gemakkelijk. De nieuwe leergang Regionaal samenwerken op arbeidsmarktvraagstukken van de PO-Academie kan dan uitkomst bieden. Dit leertraject voor bestuurders is het primair onderwijs start op 28 september aanstaande. In vier bijeenkomsten krijg je kennis, inspiratie en handvatten om in je eigen regio aan de slag te gaan met de gezamenlijke aanpak van arbeidsmarktvraagstukken. Met sprekers als hoogleraar Edith Hooge en voormalig schoolbestuurder Arnold Jonk. Inschrijven kan nog!

De PO-Raad blijft de ontwikkelingen rondom de regionale samenwerking uiteraard volgen en zodra er weer nieuws te melden is, lees je dat op onze website. Zo nodig organiseren we een webinar en/of een ledenraadpleging. 

leraren

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten